Ogłoszenia MRMSJ - rok 2014

Napisane przez  Opublikowano w: Ogłoszenia MRMSJ

Ogłoszenia Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w 2014 roku.

 

===============================

GRUDZIEŃ 2014

 ==============================

Decyzją Biskupa Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego, z dniem 18 grudnia został przeniesiony do Kołobrzegu (konkatedra) dotychczasowy opiekun Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie, ks. Paweł Kowalski. Msza św. o północy w kaplicy Chrystusa Króla w ramach nocnej adoracji Najświętszego Sakaramentu była miejscem ostatniej posługi dotychczasowego asystenta grupy modlitewnej Małych Rycerzy MSJ w parafii pw. Ducha Świętego. Ks. Paweł Kowalski był 9-tym asystentem parafialnego Koła LMRMSJ. Pprzednimi kapelanami byli: proboszcz, ks. dr Kazimierz Bednarski, ks. Roman Gałka, ks.dr Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. Adam Paź, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Piotr Domaros, ks. Bogusław Płocharski.

Nowym, 10-tym opiekunem parafialnej grupy modlitewnej został rezydent, ks. Stefan Maliczewski dotychczasowy duszpasterz w parafii pw. św. Józefa w Słupsku.

Pierwsze oficjalne spotkanie z ks. Stefanem - nowym asystentem Koła LMRMSJ miało miejsce w ostatnią niedzielę grudnia (uroczystość Świętej Rodziny) w ramach spotkania opłatkowego. Obecnych było ponad 30 członków Koła LMRMSJ.

===============================

LISTOPAD 2014

 ==============================


I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W . 

LISTOPAD 2014

I piątek – 7.11.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 14.11. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

II niedziela – 30.11.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

16.11.2014 godz.  15:00 – w kościele

W intencjach, które Matka Miłosierdzia nosi w Swoim Niepokalanym Sercu szczególnie o wiarę i czystość serc ludzkich oraz Bożą pomoc dla tych, którzy ufni proszą o modlitwę Małych Rycerzy w poleconych intencjach.

III czwartek – 19.11. 2014 godz.  18:00 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

22 listopada, sobota – wigilia Chrystusa Króla Wszechświata,

24.00 (niedziela 0:00) w kaplicy:

Przez wstawiennictwo Królowej Polski, Anioła Stróża Polski i przyczyną Świętych Narodu Polskiego uwielbienie Króla Miłosierdzia oraz prośba o powszechne królowanie Jezusa Króla Polski w narodzie i państwie Polskim oraz posłuszeństwo i spełnianie woli Bożej przez Polaków za przyczyną Świętych i błogosławionych Narodu Polskiego.

27.11.2014 godz.  12:00 – w kościele:

Prośba do Boga Ojca, aby przyjął przebaczenie i wynagrodzenie swego Syna Jezusa Miłosiernego w imieniu dusz zmarłych w granicach Polski, a św. Michał Archanioł przeprowadził wszystkie te dusze na miejsce dla nich przygotowane.

29.11.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

30.11.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego i nałożonych klątw, szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną św. Michała Archanioła i aby strzegł nas i naszych granic.

 

====================================

PAŹDZIERNIK 2014

 ===================================

ZOBACZ: ECHO z II Zjazdu Zawierzenia Legionu MRMSJ Królowi Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .  – październik 2014

I piątek – 3.10.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

Niedziela – 5.10.2014 godz. o -__:00 – w kaplicy adoracji:

Przez wstawiennictwo św. Faustyny patronki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, prośba o błogosławione owoce uczty duchowej dla Legionu Małych Rycerzy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 11/12.10.2014.

II piątek – 10.10. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

II niedziela – 13.10.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

III czwartek – 16.10.2014 godz.  18:00 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

19.10.2014 godz.  7:30 – w kościele:

Przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona dnia dzisiejszego i Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego prośba: O rozwój duchowy i liczebny, jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu; O mądrą, owocną formację i opiekę duchową, gorliwość apostolska i odwagę chrześcijańską oraz uporządkowanie wszystkich spraw Legionu;

22.10.2014 godz.  12:00:00 – w kościele:

 O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską i odwagę chrześcijańską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II i Patronów Wspólnoty.

29.10.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

30.10.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

31.10.2014 godz.  12:00 – w kościele:

Uwielbienie Boga Ojca oraz, aby przyjął przebaczenie i wynagrodzenie swego Syna Jezusa Miłosiernego w imieniu dusz czyśćcowych, a św. Michał Archanioł przeprowadził wszystkie te dusze na miejsce dla nich przygotowane.

 

===============================

WRZESIEŃ 2014

 ==============================

Najbliższe terminy rekolekcji dla Małych Rycerzy

 

 • 2-6 września 2014 – to planowany termin 4 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie ul. Seminaryjna 2. Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek Skowroński - charyzmatyczny spowiednik ze Szczecina, moderator archidiecezjalny Małych Rycerzy MSJ, promotor NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ.. Zgłoszenia: Wiesław tel. 943434759 kom. 668093700
 • Można także skorzystać z drugich rekolekcji 22-25 września 2014 w temacie liturgii w rycie klasycznym – trydenckim. Rekolekcje będą prowadzone przez miłośników tej liturgii - duchownych z Koszalina. Zgłoszenia: Wiesław tel. 943434759 kom. 668093700

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .

 •  I piątek – 5.09.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 • II piątek – 12.09. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 • III czwartek – 18.09. 2014 godz.9:00 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 • IV niedziela – 28.09.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, mądrą formację, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • 23.09.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską, mądrą formację oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty, szczególnie św. o. Pio.

 • 30.09.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych w tym ks. Pawła Kowalskiego) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

 


 

==============================

  SIERPIEŃ 2014

 =============================

XVI CZUWANIE KU CZCI BOGA OJCA 1-3 sierpnia 2014

Ogłoszenia dla animatorów i odpowiedzialnych za organizację XVI CZUWANIA KU CZCI BOGA OJCA i Zgromadzenia Animatorów:

 1. Animatorów i przedstawicieli ośrodków, kół i grup modlitewnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia kwestii, sugestii istotnych dla Legionu do uwzględnienia w porządku obrad VII Zgromadzenia Animatorów. Termin umowny zgłaszanych kwestii: 28lipca 2014
 2. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie się przedstawicieli grup do prowadzenia modlitw i pieśni głównie ukierunkowanych ku Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa podczas adoracji nocnej z 2/3 sierpnia.
 3. Zabieramy ze sobą Śpiewniczki Małego Rycerza, aby móc wspólnie korzystać z jednolitych tekstów w podawanych przez prowadzących nr pieśni. Staramy się zwracać uwagę, aby nie powielać już prześpiewanych pieśni.
 4. Zgłoszenia i informacje: dot. pkt 1: Wiesław- tel. 943434759 kom. 668093700
 5. Zgłoszenia i informacje: dot. pkt 2 Maria-tel.22781-67-81 kom. 664 035 180

PROGRAM TRIDUUM

1. 08. 2014 – PIĄTEK

Recepcja i opłaty przybywających na czuwanie modlitewne
17:45  Kolacja (jadalnia – parter)
18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego
19:00 Msza św. w Sanktuarium
21:00 Apel Jasnogórski i czuwanie modlitewne (kaplica - I piętro)
24:00 Msza św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego na I  piętrze

2.08. 2014 – SOBOTA

  9:00  Śniadanie (jadalnia - parter)
10:00 Czuwanie modlitewne – w tym czasie V SPOTKANIE Zarządu Legionu
13:00 Obiad (dla  zgłoszonych mieszkających w Domu Rekolekcyjnym), czas wolny
15:00 Godzina Miłosierdzia, ciąg dalszy czuwania modlitewnego w Sanktuarium
16:00 VII Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy MSJ
17:45 Kolacja (dla  zgłoszonych mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 
18:30 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie  w Sanktuarium
19:00 Msza św. w Sanktuarium
21:00 Apel Jasnogórski, ciąg dalszy czuwania modlitewnego w Sanktuarium
            według zgłoszonych do prowadzenia przedstawicieli ośrodków Legionu
24:00 Msza św. w Sanktuarium z odnowieniem zawierzenia Małych Rycerzy Bogu Ojcu oraz uroczystego złożenia zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego Legionu ciąg dalszy czuwania do 7:00

3.08. 2014 – NIEDZIELA

7:30 Śniadanie (dla  zgłoszonych, mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)  i czas na modlitwę osobistą i nawiedzenie Sanktuarium św. Józefa i innych świątyń w centrum Kalisza
11:30 Msza św. w Sanktuarium
12:30 Obiad (dla  zgłoszonych mieszkających w Domu Rekolekcyjnym),  czas wolny
15:00 Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium, zakończenie czuwania


=========================

  LIPIEC 2014

 ========================

 INTENCJE MSZY ŚW.

 01.07.2014 godz.  12:00 – w kościele:

 

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

Tego dnia reprezentacja Koła Małych Rycerzy (10 osób) uczestniczyła w pieszej pielgrzymce zawierzenia lokalnej grupy modlitewnej Legionu Małych Rycerzy na Górę Chełmską zakończona uczestnictwem we mszy św.  w kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

 • I piątek – 4.07.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 • II piątek – 11.07. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 • III czwartek – 17.07. 2014 godz.9:00 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 • IV niedziela – 27.07.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • 28.07.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • 29.07.2014 godz. o 12:00

O złamanie przekleństw i uzdrowienie drzewa rodzinnego Małych Rycerzy oraz w całym Legionie przez wstawiennictwo Patronów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

 • 30.07.2014 godz. o 12:00

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, prośba o liczny udział i błogosławione owoce dla rekolekcji i spotkań modlitewnych Legionu szczególnie zjazdu ku czci Boga Ojca w Kaliszu.

 • 31.07.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych w tym ks. Pawła Kowalskiego) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  


==================================

  CZERWIEC 2014

 =================================

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .

 • I piątek – 6.06.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:
Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 13.06. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.
 • III czwartek – 19.06. 2014 godz.9:00 – w kościele:
O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji
 • IV niedziela – 29.06.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:
Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.
 • 30.06.2014 godz.  12:00 – w kościele:
 O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.
 • 01.07.2014 godz.  12:00 – w kościele:
O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.


===================

MAJ 2014

 ==================

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .

 • I piątek – 3.05.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 • II piątek – 9.05. 2014  godz. 12:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 • III czwartek – 15.05. 2014 godz.18:00 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 • IV niedziela – 26.05.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • 29.05.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

 • 30.05.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

 • 31.05.2014 godz.  12:00:00 – w kościele:

 O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • __.05.2014 godz.  _:__

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego prośba: O jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu; O mądrą formację i opiekę duchową oraz uporządkowanie wszystkich spraw Legionu; O rozwinięcie Legionu i zjednoczenie wszystkich Małych Rycerzy na terenie Polski, Niemiec i na całym świecie.

 

==============================

KWIECIEŃ 2014

 =============================

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .

 • I piątek – 4.04. 2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 • II niedziela –13.04.2014 godz.  15:00 – w kaplicy adoracji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • II piątek – 11.04. 2014  godz. 18:00 w kościele; Przed Mszą św. Różaniec

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 • III czwartek – 17.04. 2014 godz.  18:00 – w kościele: Przed Mszą św. Różaniec a po Mszy św. Godzinki o Bożym Miłosierdziu prowadzona przez MR

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio.

 • 29.04.2014 godz.  12:00 – w kościele:

Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 • 30.04.2014 godz.  12:00 – w kościele:

PRZEBŁAGANIE i WYNAGRODZENIE Bogu Ojcu za grzechy Małych Rycerzy i opiekunów z prośbą o Boże błogosławieństwo dla intencji zanoszonych przez nich, o Bożą pomoc w uregulowaniu i uporządkowaniu wszystkich spraw Legionu, o opiekę, o powołanie na nowych rycerzy oraz duchowy wzrost za przyczyną Patronów Wspólnoty.

Nowenna z Mszy św. za Ojczyznę

19.04.2014 –  Wielka Sobota, godz. 18:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach kapłanów i zakonników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

20.04.2014 – Zmartwychwstanie Pańskie, godz.  ­­­….:00 w kosciele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

21.04.2014 – Poniedziałek Wielkanocny, godz. ….:00 w kosciele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.  (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

22.04.2014 –  wtorek, godz. 12:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie  w duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

23.04.2014 –  środa, godz. 12:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

24.04.2014 –  czwartek, godz. 12:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże szczególnie w duszach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

25.04.2014 –  piątek, godz. 12:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach, które są w więzieniu czyśćcowym. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

26.04.2014 –  sobota, godz. 12:00 w kościele w int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach oziębłych. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

 

27.04.2014 –  Niedziela Miłosierdzia, godz. 15:00 w kościele w pierwszej int.

O Boże miłosierdzie dla Polski i pomoc Bożą w pełnieniu woli Bożej dla wszystkich Polaków a szczególnie w duszach grzeszników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego)

 

 

===========================

MARZEC 2014

 ==========================

 
28-30.03.2014 Rekolekcje w Częstochowie...
28-30 marca 2014 (od 15:00 w piątek – sobota – niedziela do obiadu) rekolekcje dla Małych Rycerzy w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (tzw. Szarytek) w Częstochowie ul. św. Barbary 43.

 

Rekolekcje organizowane są dla wszystkich rycerzy i kandydatów, a głównie kierowane dla uczestników IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy – szczególnie zamieszkałych w południowej części Polski.

 

Po raz pierwszy będzie głosił słowo do Małych Rycerzy franciszkański duchowny - o. Dobromił Beker z klasztoru w Miejskiej Górce k/ Rawicza woj. wielkopolskie – (rekomendowany przez ks. Jacka Skowrońskiego i o. Sylwestra Haśnika).

 

Podczas ostatniego Zgromadzenia animatorów w Kaliszu padła propozycja zorganizowania takich rekolekcji w Częstochowie.

 

Te rekolekcje (28-30 marca 2014) poprzedzą IX Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze 30 marca 2014.

 

Połączenie rekolekcji z IX Pielgrzymką Zawierzenia jest umożliwieniem w ich uczestnictwie dla wszystkich rycerzy przy tych samych kosztach przejazdu.

 

Ilość miejsc ograniczona – rezerwacja 100 łóżek.

 

Dwudobowy nocleg (bez posiłków z ofiarą na organizację rekolekcji) 100 zł z posiłkami 200 zł. Przy zapisie należy podać konkretne informacje dotyczące tak samych noclegów jak i korzystania z posiłków (całodziennych lub wybranych np. korzystania tylko z samych obiadów).

 

Informacje szczegółowe i zapisy: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.

 

Program rekolekcji po konsultacji z rekolekcjonistą podany zostanie w najbliższym czasie.
PLAN REKOLEKCJI
dla
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO
i uczestników m.in. IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Matce Bożej
Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek
w Częstochowie ul. św. Barbary 43
TEMAT: Królowanie Jezusa Chrystusa
w świetle encykliki „Quas primas” papieża Piusa XI
REKOLEKCJE POPROWADZI FRANCISZKANIN
O. Dobromił Beker
alt
 
PIĄTEK, 28.III. 2014
 
Zakwaterowanie - Recepcja
15:00 – Zawierzenie Rekolekcji Królowi Miłosierdzia – Koronka do Bożego Miłosierdzia
Zawierzenie uczty duchowej Matce Bożej i poproszenie orędownictwa św. Aniołów i Świętych Patronów.
15:30 – Zawierzenie Duchowi Świętemu
Wprowadzenie w plan rekolekcji i nauk rekolekcyjnych
16:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – Prosimy Boga o przylgnięcie
                        do jego świętej woli
17:30 – kolacja
19:00 – Konferencja – Dobra Spowiedź św. warunkiem królowania Boga
                        w duszy ludzkiej
21:00 – Apel i adoracja Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w ciszy wg grafiku do rana.
 
SOBOTA, 29.III.2014
 
6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwy poranne.
7:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – „Królestwo Boże w was jest”
8:30 – Śniadanie
10:00 – Nauka rekolekcyjna – Dziedziny królowania Jezusa
12:00 – Anioł Pański i Modlitwa różańcowa
13:30 – obiad i czas wolny do Godziny Miłosierdzia
15:00 – Wystawienie Najśw. Sakramentu
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
16:00 – Konferencja – Konieczność królowania Jezusa w świecie
18:00 – Kolacja
19:30 – Konferencja i nabożeństwo uwolnienia i uzdrowienia
                       z indywidualnym błogosławieństwem
                       Najświętszym Sakramentem.
21:00 – Apel – modlitwa za Ojczyznę
 
NIEDZIELA, 30.III.2014
 
6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i modlitwy poranne.
7:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – Królestwo Jezusa Chrystusa nie jest
                    z tego świata, ale istnieje w świecie
8:30 – Śniadanie
10:00 – Podsumowanie – Sposoby wprowadzania Królowania Jezusa
zapytania i uroczyste błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji ks. Dobromiła
12:00 - Anioł Pański
12:30 – Obiad kończący rekolekcje
15:00 – Koronka na Wałach Jasnogórskich rozpoczynająca IX Pielgrzymkę
                       Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ Matce Bożej Miłosierdzia
                       i Królowej Polski.
UWAGA:Rozmowy indywidualne i spowiedzi z o. Dobromiłem wg listy zapisanych uczestników przy recepcji. Zapisy dokonujemy przy zakwaterowaniu.
i IX Pielgrzymka Zawierzenia Legionu na Jasnej Górze - 30.03.2014

 

alt30/31 marzec 2014IX Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze; opiekun duchowy: ks. dr Lesław Krzyżak.

 

Przedstawicieli poszczególnych ośrodków i grup modlitewnych organizujących przyjazd na IX Pielgrzymkę Zawierzenia na Jasną Górę prosimy o podanie ilości uczestników.

 

Prośba do wszystkich Małych Rycerzy i sympatyków Legionu o wsparcie duchowe (modlitwa-post, zamawiane int. Mszy św.) o owocny i liczny udział w organizowanych ucztach duchowych jak również o wsparcie materialne, kierowane do zamożniejszych osób mogących wesprzeć osoby nie mających dostatecznych środków finansowych a pragnące uczestniczyć w tych spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Ofiarodawcy (darczyńcy) mogą polecić intencje, które będą ofiarowane w modlitwach i Mszach św. Niech sam Dobry Bóg będzie nagrodą dla wszystkich.

 

Zarząd Legionu MR MSJ

 

P.S. Intencje Mszy św. jakie zostaną odprawione w lutym 2014

z racji rekolekcji i IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu...

 

1. O zniszczenie wszelkich planów, sideł, zasadzek, przeszkód i wszelkiego rodzaju działań szatana-diabła wobec organizatorów, gospodarzy, ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 przez przyczynę Królowej Aniołów, wszystkich Chórów Anielskich i świętych Patronów

 

2. O Boże błogosławieństwo dla Małych Rycerzy, kandydatów na rycerzy, ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 oraz dla rekolekcjonisty ks. Dobromiła i opiekuna IX PZ ks. Lesława oraz innych kapłanów-uczestników rekolekcji i IX PZ przez wstawiennictwo św. Aniołów i św. Patronów.

 

3. O przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy i skutki grzechów popełnionych w domu rekolekcyjnym a także przez gospodarzy obiektu, organizatorów, ofiarodawców i uczestników rekolekcji i IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 za przyczyną św. Aniołów i św. Patronów.

 

4. O przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy i skutki grzechów popełnionych przez przodków ofiarodawców i uczestników rekolekcji i IX PZ, o zdjęcie przekleństw i uwolnienie z wszelkich obciążeń pokoleniowych oraz rozwiązanie węzłów i spraw, które są udręką dla wszystkich ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 oraz ich rodzin.

 

5. O uwolnienie z Czyśćca dusz wszystkich przodków ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 oraz o przebaczenie za skutki grzechów pokoleniowych i wybaczenie wszystkim duszom przodków uczestników tej uczty duchowej oraz aby św. Michał Archanioł przez Boże Miłosierdzie przeprowadził te dusze na miejsce dla nich przeznaczone.

 

6. O łaskę pokory, pokoju, wyrzeczenia, modlitwy i pokuty dla ofiarodawców i uczestników uczty duchowej oraz przyjęcia tego co dobry Bóg w Trójcy Świętej Jedyny przygotował dla wszystkich ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 za przyczyną św. Aniołów i św. Patronów.

 

7. O błogosławione owoce dla ofiarodawców i uczestników rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 za przyczyną św. Aniołów i św. Patronów.

 

8. O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego i podziękowanie dobremu Bogu za otrzymane hojne dary, łaski i udzielone błogosławieństwa ofiarodawcom i uczestnikom rekolekcji oraz IX Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w Częstochowie 29-30 marca 2014 ich intencjom i wszystkim bliskim ich sercom razem z Matką Boża, św. Aniołami i Wszystkimi Świętymi.

 

9. O Boże błogosławieństwo dla spotkań modlitewnych i rekolekcji organizowanych przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w 2014 Roku Pańskim, szczególnie o błogosławieństwo dla najbliższych rekolekcji w Częstochowie, 28-30.03.2014 i IX Pielgrzymce Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej na Jasnej Górze 30.03.2014 za przyczyną Patronów Legionu.

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W . 

 

Ofiarowane przez

 

MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

 

 

I piątek – 7.03. 2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

 

§  Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 

II piątek – 14.03. 2014  godz. 18:00 w kościele;

 

§  O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 

III sobota – 15.03. 2014  godz. 12:00 w kościele;

 

§  Przez przyczynę św. s. Faustyny, bł. Michała Sopoćko i bł. Jana Pawła II, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina – apostoła Bożego Miłosierdzia w 19 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji, Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego oraz o aprobatę Statutu Legionu w Kościele lokalnym.

 

III niedziela – 16.03. 2014  godz. 9:00 w kościele;

 

§  Przez przyczynę św. s. Faustyny, bł. Michała Sopoćko i bł. Jana Pawła II, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina – apostoła Bożego Miłosierdzia w 19 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach naszej parafii, diecezji, Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

 

18.03.2014 – poniedziałek, 12:00 w kościele:

 

§  Imieninowa w intencji ks. bp Edwarda Dajczaka – o pomoc Bożą i błogosławieństwo w posłudze Kościołowi koszalińsko-kołobrzeskiemu za przyczyną patrona św. Edwarda. (intencja Małych Rycerzy)

 

O północy z poniedziałku / wtorek, 18/19.03.2014 – wtorek, 00:00 w kaplicy:

 

§  Przez Niepokalane Serce Maryi podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinom, Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

 

19.03.2014 – poniedziałek, 7:30 w kościele:

 

§  Prze­błagalno-wynagradzająca za grzechy nasze, parafii, diecezji, Polski i świata całego, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży za przyczyną św. Józefa. 

 

III czwartek – 20.03. 2014 godz.  18:00 – w kościele:

 

§  Wynagrodzenie za grzechy i zaniedbania duchowieństwa, o przyjęcie woli Bożej a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya, św. o. Pio i bł. Jana Pawła II.

 

IV niedziela – 23.03.2014 godz.  15:00 – w kościele:

 

§  O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

25.03.2014 – poniedziałek, 12:00 w kościele:

 

§  W intencjach, które w swoim Sercu nosi Matka Boża oraz o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie za przyczyną św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

29.03.2014 godz.  12:00 – w kościele:

 

§  O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

 

30.03.2014 godz.  15:00 – w kościele:

 

§  O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

 

31.03.2014 godz.  12:00:00 – w kościele:

 

§  O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

======================

  LUTY 2014

 =====================

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .  – LUTY 2014

 

I piątek – 7.02.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

 

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 

__.02.2014 godz. o 12:00

 

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, prośba o błogosławione owoce dla rekolekcji i spotkań modlitewnych Legionu.

 

II piątek – 14.02. 2014  godz. 18:00 w kościele;

 

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 

III czwartek – 20.02. 2014 godz.7:30 – w kościele:

 

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 

IV niedziela – 26.01.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

 

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

__.02.2014 godz.  __:__ – w kościele:

 

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

 

__.02.2014 godz.  12:00 – w kościele:

 

O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

 

__.02.2014 godz.  __:__ – w kościele:

 

 O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

__.01.2014 godz.  __:__

 

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego prośba: O jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu; O mądrą formację i opiekę duchową oraz uporządkowanie wszystkich spraw Legionu; O rozwinięcie Legionu i zjednoczenie wszystkich Małych Rycerzy na terenie Polski, Niemiec i na całym świecie.

 

==============================

STYCZEŃ 2014

 =============================

PONIEDZIAŁEK, 3 LUTEGO 2014
Kościół pw. Ducha Świętego w Koszalinie

MSZA ŚWIĘTA POŁĄCZONA Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza na Mszę Świętą sprawowaną przez ks. Jarosława Cieleckiego połączoną z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Charbela (czyt. Szarbela) i bł. Jana Pawła II.
17:30 – Wprowadzenie do świątyni obrazu Matki Bożej, Różaniec
18:00 – Msza św., adoracja Króla Miłosierdzia, uwielbienie, przebłaganie z prośbą o Boże dary – modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i na koniec błogosławieństwo indywidualne z namaszczeniem olejem św. Charbela.

KRÓTKO O CHARYZMATYCZNYM DUCHOWNYM…

Ks. Jarosław Cielecki pochodzi z parafii Niegowić, gdzie wikariuszem był ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież. Od ponad 18 lat pracuje w Rzymie, gdzie m. in. prowadzi agencję Vatican Service News. Wielokrotnie, jako dziennikarz, brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II i Benedykta XVI, wchodząc w skład Volo Papale.
Współpracuje z polską i włoską prasą, radiem i telewizją, jest autorem kilku książek i filmów dokumentalnych. Ostatnio nakręcił przekazany Ojcu Świętemu film o libańskich świętych „Terra di Santi” a także film fabularny "Wikary ksiądz Wojtyła w Niegowici", którego premiera odbyła się w Watykanie.
Jest członkiem rady programowej wydawanego w Polsce miesięcznika „Egzorcysta”. Prowadzi na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pracę naukową poświęconą śp. bp Pawłowi Hnilicy.

Ukochani święci ks. Cieleckiego to Matka Boża, św. Charbel (czyt. Szarbel) i bł. Jan Paweł II. Ks. Jarosław jest duchowym opiekunem i promotorem Domów Modlitw św. Charbela (czyt. Szarbela) w Polsce i we Włoszech, którym poświęca stałą opiekę duchową a także m.in. coroczne rekolekcje w Częstochowie.

W 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, ks. Cielecki odprawił Mszę św. przy grobie Jana Pawła II i modlił się przed kopią obrazu Matki Bożej Wniebowziętej, przed którym modlił się w Niegowici na początku swojej kapłańskiej posługi ks. Karol Wojtyła. Złożył także na ołtarzu płytę DVD ze zrealizowanym przez siebie obrazem „Wikary. Ksiądz Wojtyła w Niegowici”, prosząc, by każdy, kto zobaczy ten film, odkrył w sobie nową siłę, by bł. Jan Paweł II wyprosił dla niego szczególne łaski. (źródło: Nasz Dziennik, Czwartek -24.10.13, nr 249 (4788)

Nabożeństwa prowadzone przez ks. Jarosława Cieleckiego to błogosławione uczty duchowe, piękne i pełne Bożego Ducha i owocne spotkania połączone z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej z Niegowici, bł. Jana Pawła II i Libańskich Świętych szczególnie coraz bardziej rozpoznawanego dzisiaj św. Charbela – „wielkiego pustelnika Boga”, zdumiewającymi cudami słynący, wielkiego sługi Najśw. Sakramentu i NMP. Zachęcamy gorąco do udziału w nabożeństwie jakie jest organizowane w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie w poniedziałek, 3.02.2014 Roku Pańskiego.

ZMIANA CO MIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ KOŁA LEGIONU MRMSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie.

Od STYCZNIA 2014 będą one w ostatnią niedzielę miesiąca wg porządku:

14:30 - Różaniec

15:00 - Msza św.

po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i spotkanie formacyjne.

W niedzielę 26 stycznia 2014 spotkanie opłatkowe.

 

1-3 luty 2014 – nie planowany termin 2 dobowych rekolekcji dla wszystkich Małych Rycerzy i zainteresowanych postacią św. Charbela w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2 (CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/

 

Ucztę duchową poprowadzi ks. Jarosław Cielecki.

Zgłoszenia na rekolekcje – Wiesław, tel. 94 343-47-59 kom. 668 093 700

 

I N T E N C J E   M S Z Y   Ś W .  – STYCZEŃ 2014

I piątek – 3.01.2014  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji i zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

 3.01.2014 godz. o 12:00

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, prośba o błogosławione owoce dla rekolekcji i spotkań modlitewnych Legionu.

 II piątek – 10.01. 2014  godz. 18:00 w kościele;

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Świętych Patronów.

 III czwartek – 16.01. 2014 godz. 7:30 – w kościele:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników - szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji

 IV niedziela – 26.01.2014 godz. o 15:00 – w kaplicy adoracji:

Wynagradzająca za grzechy świata z prośbą o Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty, oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 

29.01.2014 godz.  12:00 – w kościele:

O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa, obmycie i oczyszczenie z brudu grzechowego szczególnie wśród elit polityków i rządzących oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha Świętego za przyczyną Anioła Stróża Polski i św. Patronów naszej Ojczyzny.

 30.01.2014 godz.  12:00 – w kościele:

 O Boże błogosławieństwo dla Biskupów i Kapłanów, kapelana krajowego Legionu Małych Rycerzy, moderatorów diecezjalnych, wszystkich księży opiekunów kół (grup modlitewnych) oraz wszystkich ks. Biskupów ks. Proboszczów diecezji i parafii w których są Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

 31.01.2014 godz.  12:00:00 – w kościele:

O Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o powołania nowych, młodych rycerzy, o zgodę i jedność Legionu, o gorliwość apostolską oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu - przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.

 __.01.2014 godz.  _:__

Przez wstawiennictwo Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego prośba: O jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla Legionu; O mądrą formację i opiekę duchową oraz uporządkowanie wszystkich spraw Legionu; O rozwinięcie Legionu i zjednoczenie wszystkich Małych Rycerzy na terenie Polski, Niemiec i na całym świecie.


Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.