Klub Inteligencji Katolickiej

Miesięczne zamierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej działającego przy naszej parafii.
Styczniowe zamierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej działającego przy naszej parafii.
Listopadowe zamierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej działającego przy naszej parafii.
Wrześniowe zamierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej działającego przy naszej parafii.
Czerwcowe zamierzenia Klubu Inteligencji Katolickiej działającego przy naszej parafii.
W programie m.in. wykład ks. dra Mariusza Kołacińskiego "Statystyka - filozofia - etyka teologiczna. Współczesne zagrożenia społeczne" oraz Krąg Biblijny pod przewodnictwem ks. Henryka Romanika: "Dydaktyka Pieśni nad Pieśniami".
Tegoroczne Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, tym razem odbędą się pod hasłem "Święty Jan Paweł II - patron naszych czasów". Organizowany już po raz 23. cykl imprez i wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych. Zakończenie przewidziane jest 6 listopada w katedrze, gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta w oprawie śpiewnej połączonych chórów kościelnych pod dyrekcją Marii Dąbrowskiej.
Plan dzialania KIK na wrzesień 2015. Wśród wydarzeń, m.in. Jadwiga Grobelna opowie o poezji Powstania Warszawskiego (15 września), a ks. dr Antoni Kloska mówić będzie o współczesnym islamie w kontekście Europy (29 września).
We wtorek, 19 maja, o godz. 17.00 w sali św. Józefa, znajdującej się pod prezbiterium kościoła Ducha Świętego w Koszalinie, odbędzie się spotkanie z pisarzem Stanisławem Srokowskim z Wrocławia. Tematem będą Kresy Wschodnie w twórczości literackiej zaproszonego gościa. Ryszard Soroko, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, serdecznie zaprasza nie tylko tych, którym bliskie są losy Polaków na Kresach Wschodnich, ale wszystkich którzy interesują się historią ojczystą.
Plan dzialania KIK na kwiecień 2015. Wśród wydarzeń, m.in. spotkanie z ks. Kazimierzem Bednarskim w kolejnej części cyklu wykładów: "Eugeniusz Paukszta - pisarz Ziem Północnych i Zachodnich" (7 kwietnia) oraz prelekcja Jadwigi Grobelnej o św. Ottonie z Bambergu, apostole Pomorza (14 kwietnia).
Strona 1 z 3

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka