Klub Inteligencji Katolickiej

Tegoroczne Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, tym razem odbędą się pod hasłem "Święty Jan Paweł II - patron naszych czasów". Organizowany już po raz 23. cykl imprez i wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych. Zakończenie przewidziane jest 6 listopada w katedrze, gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta w oprawie śpiewnej połączonych chórów kościelnych pod dyrekcją Marii Dąbrowskiej.
Plan dzialania KIK na wrzesień 2015. Wśród wydarzeń, m.in. Jadwiga Grobelna opowie o poezji Powstania Warszawskiego (15 września), a ks. dr Antoni Kloska mówić będzie o współczesnym islamie w kontekście Europy (29 września).
We wtorek, 19 maja, o godz. 17.00 w sali św. Józefa, znajdującej się pod prezbiterium kościoła Ducha Świętego w Koszalinie, odbędzie się spotkanie z pisarzem Stanisławem Srokowskim z Wrocławia. Tematem będą Kresy Wschodnie w twórczości literackiej zaproszonego gościa. Ryszard Soroko, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, serdecznie zaprasza nie tylko tych, którym bliskie są losy Polaków na Kresach Wschodnich, ale wszystkich którzy interesują się historią ojczystą.
Plan dzialania KIK na kwiecień 2015. Wśród wydarzeń, m.in. spotkanie z ks. Kazimierzem Bednarskim w kolejnej części cyklu wykładów: "Eugeniusz Paukszta - pisarz Ziem Północnych i Zachodnich" (7 kwietnia) oraz prelekcja Jadwigi Grobelnej o św. Ottonie z Bambergu, apostole Pomorza (14 kwietnia).
KIK zaprasza w marcu m.in. na odczyt ks. Kazimierza Bednarskiego "Ojczyzna" z cyklu: "Eugeniusz Paukszta - pisarz Ziem Północnych i Zachodnich" (24 marca oraz Krąg Biblijny prowadzony przez ks. Henryka Romanika (31 marca), temat: "Polityka wokół Golgoty".
Plan dzialania KIK na luty 2015. Wśród wydarzeń, m.in. spotkanie z ks. Kazimierzem Bednarskim w pierwszej części cyklu wykładów: "Eugeniusz Paukszta - pisarz Ziem Północnych i Zachodnich" (17 lutego) oraz prelekcja Ryszarda Soroko o zsyłkach Polaków na Sybir z okazji 75. rocznicy pierwszej masowej wywózki (10 lutego).
Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej odbędą się pod hasłem "Nauczanie Świętego Jana Pawła II drogą do Chrystusa". Organizowany już po raz dwudziesty drugi cykl imprez i wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych, rozpocznie się Mszą świętą w kościele Ducha Świętego (5 października, godz. 10.30), a zakończy Mszą w katedrze (26 października, godz. 16.00). Wśród współorganizatorów jest m.in. parafia Ducha Świętego, gdzie zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników konkursu "Mój Kościół na Pomorzu" oraz podsumowanie i rozdanie nagród.
Już po raz 34. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani zebrali się członkowie z 20. Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na dalsze lata działalności.
We wtorek 11 lutego w sali św. Józefa, koszaliński Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował spotkanie z Jerzym Lewickim, Sybirakiem i członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Okazją była 74. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir (10 lutego 1940).
Plan dzialania KIK na luty 2014. Wśród wydarzeń, m.in. prelekcja Pani Jadwigi Grobelnej na temat historii Zakonu Jezuitów, spotkanie z Jerzym Lewickim, członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków i inne wydarzenia.
Strona 1 z 3

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka