• Pierwsza Komunia Święta - 2015

  Informacje na temat Pierwszej Komunii Świętej w roku 2015 - przygotowanie, organizacja...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Fundacja parafialna

  Ofiarowana kwota to nawet 10 zł. Może też być systematycznie wpłacana np. co miesiąc na nasze konto. Pozwoli ona na spłatę długów i dalsze funkcjonowanie naszej szkoły...   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Zapraszam do odwiedzania tablic Dekalogu

  Tak bardzo chciałbym, żeby wszyscy znali Przykazania Boże. Zapraszam tutaj na spacery całymi rodzinami. Tu jest wysepka, gdzie można znaleźć spokój...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Nowy album o parafii

  - Chciałbym, że nowy album znalazł się w domu każdej rodziny z naszej parafii - podkreśla autor ks. Kazimierz Bednarski. Zakupując książkę, nabywamy nie tylko wyjątkową pamiątkę o wartości historycznej, ale pomagamy również swojej parafii...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Z perspektywy 33 lat

  Ks. proboszcz Kazimierz Bednarski wspomina 33 lata istnienia parafii Ducha Świętego - początki, wybór patrona parafii, zamierzenia, wizyta Jana Pawła II, sukcesy, przyznane nagrody, błędy i porażki...   
  (OGLĄDAJ)

 • Duch Święty

  Pozostaje najmniej znaną Osobą Bożą. A jest najbliżej nas. Kiedy się modlimy, kiedy słuchamy sumienia, to On jest naszym dyskretnym przewodnikiem. Strzeże Kościoła, byśmy go nie rozwalili głupotą i grzesznością.   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Szkoła katolicka

  Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Świątynia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum leo nisi, condimentum at vestibulum id, pulvinar

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy świętej jako uczniowie i uczennice Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcemy Go spotkać, słuchać, spożywać w Eucharystii. Dobry Bóg, szanując nasza wolność wzywa nas do nieustannego rozwoju. Obdarza nas przede wszystkim swoim obfitym błogosławieństwem.

W kościele spotykam samego Boga, a kiedy Go spotykam i obieram za Pana swojego życia, trudno jest mi w społeczeństwie, bo jestem niewygodny, nie robię tego co wszzyscy. Ale warto. Warto ryzykować po to, żeby zyskać szczęście. Warto ryzykować, że zyskać życie, nie tyle spokojne i poukładane, ale życie pełne sensu. Warto ryzkować dla wielkiej i pięknej Miłości, która tylko liczy się na świecie.

Przyjechał na zabytkowym rowerze, jeszcze jako żołnierz armii zaborczej, w pruskim mundurze w charakterystycznej pikielhaubie na głowie, wyjechał już jako żołnierz armii narodowej, z przypiętą biało-czerwoną kokardą, wśród entuzjazmu widzów wymachujących polskimi flagami, chociaż w międzyczasie nie zmieniał munduru. Tak tworzyło się wojsko polskie w odradzającej się do życia Ojczyźnie. Tak wykuwała się polska niepodległość po ponad wiekowej niewoli zaborów. Ta nagła przemiana, która w 1918 roku dokonała się na ulicach rozbrajającej Niemców Warszawy, ukazała się współczesnym przedszkolakom, tak jakby sami stali się na chwilę uczestnikami historycznych wydarzeń.

Salezjanin, miłośnik muzyki i hip-hopu, teolog i socjolog, rekolekcjonista i znawca subkultur młodzieżowych, redaktor portali internetowych dla młodzieży, współredaktor programu telewizyjnego "Słowo na niedzielę" - o. Przemysław "Kawa" Kawecki, rozpoczął w naszym kościele kilkudniowe otwarte rekolekcje dla duszpasterstwa akademickiego, ale też wszystkich innych, którzy chcieliby z nich skorzystać.

"Wszechmogący, wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niech tutaj moc Twojego słowa i sakramentów utwierdza w wierze serca wszystkich wiernych" - taką modlitwę wypowiedział bp Paweł Cieślik w niedzielę, 17 grudnia 1995 roku, podczas uroczystego poświęcenia naszego kościoła. W przyszłym roku będziemy obchodzili okrągłą, dwudziestą rocznicę tego wiekopomnego wydarzenia. Warto każdego dnia, gdy modlimy się w naszym kościele, uświadamiać sobie, że jest to gmach, który "powstaje z wybranych kamieni, ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych w miłości".

Piękna wrześniowa pogoda, odmienna od zeszłorocznej słotnej aury, ważni goście, doskonałe humory, żurek i inne smakołyki, mnóstwo konkurencji zabawowych i pokazów, występy zespołów i debiuty estradowe uzdolnionej młodzieży ze szkoły katolickiej, wielki mecz piłki nożnej rozegrany piłką do... rugby, a przede wszystkim liczne rodziny, parafianie, mieszkańcy Przylesia - to obraz tegorocznego niedzielnego festynu "Postaw na Rodzinę", organizowanego wspólnymi siłami parafii, spółdzielni mieszkaniowej i miasta. A na koniec, wspólna próba skonsumowania wielkiego tortu, ufundowanego przez organizatorów i sponsorów imprezy - próba zakończona sukcesem, tak jak wszystko na tej bardzo udanej imprezie.

We wtorek 14 października, około godziny 1.00 w nocy dotarł do Koszalina sztandar Apostolstwa Trzeźwości w Polsce, przekazany diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez diecezję zielonogórsko-gorzowską. W uroczystości przejęcia sztandaru w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział członkowie apostolatu trzeźwości z parafii Ducha Świętego w Koszalinie oraz koszalińskiego oddziału Towarzystwa Brata Alberta. Na sztandarze znajduje się Orzeł Biały oparty na gałęzi dębu, oplatający skrzydłami Matkę Bożą Częstochowską, poniżej cytat Jana Pawła II: "Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość Narodu".

Zakon Rycerzy Jana Pawła II zainaugurował swoją działalność w parafii Ducha Świętego, a tym samym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dwaj pierwsi rycerze - Janusz Gajewski i Zbigniew Murzyn - stanęli w Niedzielę papieską w prezbiterium papieskiego kościoła Ducha Świętego, w swych strojach ceremonialnych. Czarny mucet, obszyty żółtą lamówką, posiada na przedniej i tylnej stronie stylizowany herb Jana Pawła II.

Po raz 24. rozległy się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II przy koszalińskiej parafii Ducha Świętego, słowa ślubowania pierwszoklasistów. Pierwsza w północnym regionie Polski i jedna z pierwszych w kraju szkoła katolicka, posługuje się własnym ceremoniałem pasowania na ucznia, różniącym się od stosowanego w szkole świeckiej - dzieci kładą rękę na Piśmie Świętym, a ks. Kazimierz Bednarski, proboszcz parafii i zarazem dyrektor szkoły, udziela im błogosławieństwa. Wcześniej, dzieci podnoszą dwa paluszki i z wielką powagą ślubują:

Od poniedziałku (6 października) w kościele parafialnym trwają rekolekcje prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym i jej duchowego opiekuna, ks. Rafała Pernala. Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, bo tak zatytułowano 10-tygodniowy cykl rekolekcji, wbrew nazwie nie koncentruje się wyłącznie na trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Chodzi raczej o pogłębienie życia chrześcijańskiego - zaprzyjaźnienie się z Pismem Świętym, naukę modlitwy i kontemplacji, podjęcie odpowiedzialności za Kościół przez otwarcie się na siedem darów Ducha Świętego - Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej.

Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy.

Spotkania będą odbywały się przez 10 kolejnych tygodni od 6 października w każdy poniedziałek po Mszy Św. o godz. 18:00.

"Dożynki parafialne" - tak potocznie określa się coroczne spotkanie w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane też Matki Bożej Siewnej, podczas którego kapłani na Mszy świętej dzielą się chlebem, nie tylko Eucharystycznym, ale też tym zwykłym chlebem powszednim.

- Dziękujemy za to, że nasza ziemia, która jest biedna niejako podwójnie - i materialnie, ale też duchowo, bo nie mamy zbyt wielkich tradycji - dziękujemy, że ta ziemia staje się ziemią świętą przez obecność świętych w ich relikwiach - powiedział ks. Piotr Zieliński we wprowadzeniu do Mszy Świętej, podczas której dokonano uroczystego umieszczenia relikwii bł. Michała Sopoćki w ołtarzu Miłosierdzia Bożego.

Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej odbędą się pod hasłem "Nauczanie Świętego Jana Pawła II drogą do Chrystusa". Organizowany już po raz dwudziesty drugi cykl imprez i wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych, rozpocznie się Mszą świętą w kościele Ducha Świętego (5 października, godz. 10.30), a zakończy Mszą w katedrze (26 października, godz. 16.00). Wśród współorganizatorów jest m.in. parafia Ducha Świętego, gdzie zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników konkursu "Mój Kościół na Pomorzu" oraz podsumowanie i rozdanie nagród.

Liczymy na ludzi dobrej woli

Opublikowano w: Silva rerum

"Sacrum i profanum" są zjawiskiem moralnym. Z jednej strony uczymy się z katechizmu, że "człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże", z drugiej - jakże trudno piękno Boskie dostrzec w człowieku pijanym. Literatura stosunkowo dawno w sposób różnorodny opisała zachowania ludzi. Na jakiej zatem płaszczyźnie umieścić duszpasterstwo trzeźwościowe?

Grupa 50 wiernych z parafii Ducha Świętego uczestniczyła w niedzielę 31 sierpnia w pielgrzymce trzeźwości na Świętą Górę Polanowską. Mszę świętą sprawował biskup Edward Dajczak, wśród koncelebransów znalazł się ks. Piotr Zieliński, wikariusz z naszej parafii, pełniący zarazem posługę diecezjalnego duszpasterza trzeźwości.

W poniedziałek 4 sierpnia pożegnaliśmy zmarłą Teresę Kwiatkowską, wieloletnią animatorkę Poradnictwa Rodzinnego, dyrektorką Radia Maryja w parafii i w całym Koszalinie. Podczas Mszy świętej żegnali ją sprawujący liturgię kapłani - ks. proboszcz Kazimierz Bednarski oraz księżą, którzy z nią współpracowali - Roman Gałka, Ireneusz Blank, Jarosław Krylik, Piotr Zieliński.

Różnokolorowe stroje łowickie, kaszubskie, góralskie, kamizelki, sukmany, zapaski, gorsety, spódnice i pięknie haftowane koszule - wszystko to zakwitło feerią barw w niedzielne popołudnie na terenach rekreacyjnych parafii Ducha Świętego. Zabrzmiały znajome dźwięki krakowiaka, kujawiaka, pieśni patriotycznych, kościelnych, ludowych, ale także mniej znajome rytmy orientalne, czy też przyśpiewki pochodzące z lokalnych odmian folkloru.

Parafia Ducha Świętego była 1 czerwca 2014 roku (w 23 rocznicę pobytu papieża w Koszalinie) miejscem diecezjalnych uroczystości dziękczynienia za kanonizację Świętego Jana Pawła II. Liturgii Mszy świętej dodał blasku chór Politechniki Koszalińskiej pod dyrekcją Marka Bohuszewicza. Nie tylko z powodu świetnego wykonania utworów, ale także doskonałego doboru pieśni, bogatych w symbolikę oddającą ducha liturgii.

Twitter - KoszalinDuch