• Fundacja parafialna

  Ofiarowana kwota to nawet 10 zł. Może też być systematycznie wpłacana np. co miesiąc na nasze konto. Pozwoli ona na spłatę długów i dalsze funkcjonowanie naszej szkoły...   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Zapraszam do odwiedzania tablic Dekalogu

  Tak bardzo chciałbym, żeby wszyscy znali Przykazania Boże. Zapraszam tutaj na spacery całymi rodzinami. Tu jest wysepka, gdzie można znaleźć spokój...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Nowy album o parafii

  - Chciałbym, że nowy album znalazł się w domu każdej rodziny z naszej parafii - podkreśla autor ks. Kazimierz Bednarski. Zakupując książkę, nabywamy nie tylko wyjątkową pamiątkę o wartości historycznej, ale pomagamy również swojej parafii...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Z perspektywy 33 lat

  Ks. proboszcz Kazimierz Bednarski wspomina 33 lata istnienia parafii Ducha Świętego - początki, wybór patrona parafii, zamierzenia, wizyta Jana Pawła II, sukcesy, przyznane nagrody, błędy i porażki...   
  (OGLĄDAJ)

 • Duch Święty

  Pozostaje najmniej znaną Osobą Bożą. A jest najbliżej nas. Kiedy się modlimy, kiedy słuchamy sumienia, to On jest naszym dyskretnym przewodnikiem. Strzeże Kościoła, byśmy go nie rozwalili głupotą i grzesznością.   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Szkoła katolicka

  Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Świątynia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum leo nisi, condimentum at vestibulum id, pulvinar

W encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, św. Jan Paweł II napisał, ze Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie z tego sprawę przychodzimy na Mszę świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia chrześcijańskiego w ciągu rozpoczynającego się tygodnia.

"Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki" (śpiew przed Ewangelią). Siewcą jest Chrystus, a różną glebą my jesteśmy. To Chrystus staje się Słowem Bożym, to Chrystus sieje Słowo Boże. Ma ono funkcję sprawcze, samo w sobie. Bóg Słowem stwarza świat. Niech się stanie światłość (Stary Testament). Syn Boży Słowem uzdrawia chorych, ucisza burzę, wskrzesza umarłych. Aby jednak ziarno wzrosło i wydało plon, potrzeba czasu. Podobnie jest ze Słowem Bożym.

27 czerwca odbyło się długo oczekiwane przez uczniów i nauczycieli zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Tradycją Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum jest uroczysta Msza święta w tym dniu. Ksiądz Jarosław Krylik, sprawujący tą Mszę Świętą przypomniał dzieciom, że najważniejsze w życiu są: Wiara, Nadzieja i Miłość, bez których życie nie ma sensu. Nasz Ojciec Duchowny przypomniał również, że wakacje nie są czasem wolnym od Eucharystii i Pana Boga.

Świadkami niecodziennego wydarzenia byli wierni, którzy w czwartek 26 czerwca uczestniczyli w wieczornej Mszy świętej. Przy ołtarzu stanęło pięciu neoprezbiterów (nowo wyświęconych kapłanów), z archidiecezji przemyskiej - Damian Dec, Marek Demski, Dominik Majchrowicz, Sebastian Mucha i Łukasz Pernal.

Już po raz 34. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani zebrali się członkowie z 20. Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na dalsze lata działalności.

W środę 25 czerwca, w koszalińskim hospicjum, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. prałat Jan BORZYSZKOWSKI (1979-95), emerytowany proboszcz koszalińskiej katedry, przyjaciel ks. Kazimierza Bednarskiego. Ostatnią wolą Zmarłego była prośba, aby organizacją pogrzebu, włącznie z pochówkiem w kwaterze parafialnej, zajął się ks. Kazimierz Bednarski.

Chociaż w tym roku wierni uczestniczący w procesji eucharystycznej Bożego Ciała mieli mniej szczęścia do pogody niż rok temu, to nie zniechęciło ich zimno i deszcz, który na dobre rozpadał się pod koniec procesji. Dzielnie radziły sobie zwłaszcza dziewczynki, które pod okiem rodziców i sióstr felicjanek, ścieliły kwiaty przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji.

Program 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwości na Górę Chełmską - sobota, 2 sierpnia 2014:

Różnokolorowe stroje łowickie, kaszubskie, góralskie, kamizelki, sukmany, zapaski, gorsety, spódnice i pięknie haftowane koszule - wszystko to zakwitło feerią barw w niedzielne popołudnie na terenach rekreacyjnych parafii Ducha Świętego. Zabrzmiały znajome dźwięki krakowiaka, kujawiaka, pieśni patriotycznych, kościelnych, ludowych, ale także mniej znajome rytmy orientalne, czy też przyśpiewki pochodzące z lokalnych odmian folkloru.

"Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad" - słowa te wypowiedziało 71 osób, które w niedzielę 8 czerwca, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przystąpiły do sakramentu Bierzmowania.

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!" (J 7,37)

- W naszej praktyce modlitewnej i życia chrześcijańskiego, pragnienie jest mylone ze słowem marzenie - powiedział biskup Krzysztof Zadarko głosząc homilię w wigilię Zesłania Ducha Świętego do wiernych, którzy przybyli z koszalińskich parafii na czuwanie modlitewne w kościele Ducha Świętego.

Msza święta w kościele Ducha Świętego jako dziękczynienie za dar kanonizacji, z udziałem czterech biskupów koszalińsko-kołobrzeskich, prezydenta miasta i rzeszy wiernych, wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, wystawa pamiątek z wizyty papieża w Koszalinie w 1991 roku, marsz na rzecz życia i rodziny ulicami Koszalina, festyn rodzinny przy amfiteatrze - to najważniejsze wydarzenia wyjątkowych uroczystości papieskich w niedzielę 1 czerwca w Koszalinie.

Parafia Ducha Świętego była 1 czerwca 2014 roku (w 23 rocznicę pobytu papieża w Koszalinie) miejscem diecezjalnych uroczystości dziękczynienia za kanonizację Świętego Jana Pawła II. Liturgii Mszy świętej dodał blasku chór Politechniki Koszalińskiej pod dyrekcją Marka Bohuszewicza. Nie tylko z powodu świetnego wykonania utworów, ale także doskonałego doboru pieśni, bogatych w symbolikę oddającą ducha liturgii.

Przewielebny Księże Proboszczu parafii św. Magdaleny w Radomsku. Droga w Panu Rodzino pani Grażyny - mąż Janusz, córka Elżbieta z mężem i synem, pozostali krewni, znajomi, uczniowie z dawnych lat Liceum Pedagogocznego i Technikum Elektronicznego. Wszyscy obecni z dobrej woli.

- In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ... w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego - łacińskimi słowami wyznania wiary w Trójcę Świętą, rozpoczął biskup Paweł Cieślik Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Trzy osoby, lecz jeden Bóg - jedna wola i jedna miłość. Dwie formy tego samego rytu rzymskiego, lecz jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

26 listopada przypada 30. rocznica poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła Ducha Świętego w Koszalinie. W niedzielę poprzedzającą rocznicę, 24 listopada, na Mszach świętych o godzinie 9.00 i 10.30 obecni będą dwaj kanonicy gnieźnieńscy przysłani przez ks. prymasa Józefa Kowalczyka. Będzie to symboliczne nawiązanie do wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy to właśnie dwaj kanonicy z Gniezna przywieźli kamień węgielny wydobyty z fundamentów przesławnej i prastarej katedry gnieźnieńskiej, kolebki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, a zarazem kolebki polskiej państwowości. W roku 1000 odbył się w Gnieźnie słynny zjazd, na którym cesarz Otton III, pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha, uznał polskiego księcia Bolesława Chrobrego za suwerennego władcę "równego królom" i ustanowił pierwsze biskupstwa na ziemiach polskich, między innymi w Kołobrzegu.

Twitter - KoszalinDuch