• Fundacja parafialna

  Ofiarowana kwota to nawet 10 zł. Może też być systematycznie wpłacana np. co miesiąc na nasze konto. Pozwoli ona na spłatę długów i dalsze funkcjonowanie naszej szkoły...   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Zapraszam do odwiedzania tablic Dekalogu

  Tak bardzo chciałbym, żeby wszyscy znali Przykazania Boże. Zapraszam tutaj na spacery całymi rodzinami. Tu jest wysepka, gdzie można znaleźć spokój...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Nowy album o parafii

  - Chciałbym, że nowy album znalazł się w domu każdej rodziny z naszej parafii - podkreśla autor ks. Kazimierz Bednarski. Zakupując książkę, nabywamy nie tylko wyjątkową pamiątkę o wartości historycznej, ale pomagamy również swojej parafii...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Z perspektywy 33 lat

  Ks. proboszcz Kazimierz Bednarski wspomina 33 lata istnienia parafii Ducha Świętego - początki, wybór patrona parafii, zamierzenia, wizyta Jana Pawła II, sukcesy, przyznane nagrody, błędy i porażki...   
  (OGLĄDAJ)

 • Duch Święty

  Pozostaje najmniej znaną Osobą Bożą. A jest najbliżej nas. Kiedy się modlimy, kiedy słuchamy sumienia, to On jest naszym dyskretnym przewodnikiem. Strzeże Kościoła, byśmy go nie rozwalili głupotą i grzesznością.   
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Szkoła katolicka

  Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli...  
  (CZYTAJ WIĘCEJ)

 • Świątynia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum leo nisi, condimentum at vestibulum id, pulvinar

W niedzielę podczas Mszy świętej odprawianej o godz. 9.00, uroczyście przekazano pierwszej rodzinie z parafii relikwie św. Jana Pawła II, zapoczątkowując w ten sposób peregrynację po mieszkaniach. Państwo Danuta i Bogdan Miturscy są emerytowanymi nauczycielami. Niestety stan zdrowia pani Danuty nie pozwala jej na wychodzenie z domu. Relikwie odebrał więc opiekujący się nią mąż, nie kryjąc przy tym wzruszenia i dziękując za możliwość zabrania cennej pamiątki chrześcijaństwa do własnego mieszkania.

Czuję się uczniem Sługi Bożego, Franciszka Blachnickiego - już w latach 60-tych, kiedy rozpoczęły się tzw. Oazy, rok później stanąłem u jego boku i trwałem przez około 10 lat. Posługując się jego podziałem duszpasterskim, na pierwszym miejscu widzę duszpasterstwo chorych, ludzi starszych, i to wszystkich, nie tylko tych, którzy kiedyś przychodzili do kościoła, a dzisiaj nie mogą ze względu na chorobę, starość. Modlitwa, pomoc w lekarstwach, czy każda inna pomoc, zmienia chorych, a przy okazji pozostałych członków rodziny. A przecież są to pokolenia, może dwa, trzy, i to już jest w przypadku naszej parafii olbrzymia grupa ludzi.

Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, uwielbiamy Pana i radujemy się, że właśnie dziś dane jest nam słyszeć Słowo Boże i przyjąć Ciało Chrystusa. Dobra Nowina jest dla wszystkich, dla tych którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Każdy z nas wedle Bożego powołania.

Umiłowani!

Z radością przybyłem dzisiaj w te urocze strony naszej Ojczyzny, aby uczestniczyć w niezwykłej inicjatywie, w Pielgrzymce trzeźwości na Górę Chełmską. Kilka dni, które mam za sobą, pozwalają mi powiedzieć z radością i nadzieją, że odważni apostołowie trzeźwości podejmują wartościowe działania od Bałtyku aż po Tatry, od Wschodu do Zachodu naszej ojczyzny.

Przez cała niedzielę (10 sierpnia) parafianie mogli oglądać ustawioną przed wejściem do kościoła wystawę fotograficzną ukazującą pielgrzymki trzeźwości, które przez 24 lata wyruszały sprzed kościoła Ducha Świętego na Chełmską Górę.

Rok 2014 na stałe zapisze się w historii naszej ojczyzny. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek wyniósł na ołtarze św. Jana Pawła II. Pośród wielu bardzo ważnych wymiarów posługi papieża Polaka, nie możemy zapominać o jego nieustającej trosce o trzeźwość. Dlatego w roku jego kanonizacji z tym większą wdzięcznością i szacunkiem myślimy o wspaniałym jubileuszu trzydziestolecia działalności duszpasterstwa trzeźwości Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W poniedziałek 4 sierpnia pożegnaliśmy zmarłą Teresę Kwiatkowską, wieloletnią animatorkę Poradnictwa Rodzinnego, dyrektorką Radia Maryja w parafii i w całym Koszalinie. Podczas Mszy świętej żegnali ją sprawujący liturgię kapłani - ks. proboszcz Kazimierz Bednarski oraz księżą, którzy z nią współpracowali - Roman Gałka, Ireneusz Blank, Jarosław Krylik, Piotr Zieliński.

Kochająca matka zawsze trzeźwa - Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014.

 

Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy

Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: "Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła". O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.

Według danych statystycznych, spożycie alkoholu w Polsce rośnie i fakt ten przeraża. Społecznie straciliśmy czujność i przybieramy już niebezpieczny styl życia, polegający na tym, że po tygodniu pracy, odpoczynek i rozrywkę wiążemy z nadużywaniem alkoholu albo zażywaniem narkotyków. Tylko dzięki Chrystusowi możemy przestać być niewolnikami grzechu.

27 czerwca odbyło się długo oczekiwane przez uczniów i nauczycieli zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Tradycją Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum jest uroczysta Msza święta w tym dniu. Ksiądz Jarosław Krylik, sprawujący tą Mszę Świętą przypomniał dzieciom, że najważniejsze w życiu są: Wiara, Nadzieja i Miłość, bez których życie nie ma sensu. Nasz Ojciec Duchowny przypomniał również, że wakacje nie są czasem wolnym od Eucharystii i Pana Boga.

Świadkami niecodziennego wydarzenia byli wierni, którzy w czwartek 26 czerwca uczestniczyli w wieczornej Mszy świętej. Przy ołtarzu stanęło pięciu neoprezbiterów (nowo wyświęconych kapłanów), z archidiecezji przemyskiej - Damian Dec, Marek Demski, Dominik Majchrowicz, Sebastian Mucha i Łukasz Pernal.

Już po raz 34. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani zebrali się członkowie z 20. Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na dalsze lata działalności.

W środę 25 czerwca, w koszalińskim hospicjum, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. prałat Jan BORZYSZKOWSKI (1979-95), emerytowany proboszcz koszalińskiej katedry, przyjaciel ks. Kazimierza Bednarskiego. Ostatnią wolą Zmarłego była prośba, aby organizacją pogrzebu, włącznie z pochówkiem w kwaterze parafialnej, zajął się ks. Kazimierz Bednarski.

Różnokolorowe stroje łowickie, kaszubskie, góralskie, kamizelki, sukmany, zapaski, gorsety, spódnice i pięknie haftowane koszule - wszystko to zakwitło feerią barw w niedzielne popołudnie na terenach rekreacyjnych parafii Ducha Świętego. Zabrzmiały znajome dźwięki krakowiaka, kujawiaka, pieśni patriotycznych, kościelnych, ludowych, ale także mniej znajome rytmy orientalne, czy też przyśpiewki pochodzące z lokalnych odmian folkloru.

Msza święta w kościele Ducha Świętego jako dziękczynienie za dar kanonizacji, z udziałem czterech biskupów koszalińsko-kołobrzeskich, prezydenta miasta i rzeszy wiernych, wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, wystawa pamiątek z wizyty papieża w Koszalinie w 1991 roku, marsz na rzecz życia i rodziny ulicami Koszalina, festyn rodzinny przy amfiteatrze - to najważniejsze wydarzenia wyjątkowych uroczystości papieskich w niedzielę 1 czerwca w Koszalinie.

Parafia Ducha Świętego była 1 czerwca 2014 roku (w 23 rocznicę pobytu papieża w Koszalinie) miejscem diecezjalnych uroczystości dziękczynienia za kanonizację Świętego Jana Pawła II. Liturgii Mszy świętej dodał blasku chór Politechniki Koszalińskiej pod dyrekcją Marka Bohuszewicza. Nie tylko z powodu świetnego wykonania utworów, ale także doskonałego doboru pieśni, bogatych w symbolikę oddającą ducha liturgii.

Przewielebny Księże Proboszczu parafii św. Magdaleny w Radomsku. Droga w Panu Rodzino pani Grażyny - mąż Janusz, córka Elżbieta z mężem i synem, pozostali krewni, znajomi, uczniowie z dawnych lat Liceum Pedagogocznego i Technikum Elektronicznego. Wszyscy obecni z dobrej woli.

26 listopada przypada 30. rocznica poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła Ducha Świętego w Koszalinie. W niedzielę poprzedzającą rocznicę, 24 listopada, na Mszach świętych o godzinie 9.00 i 10.30 obecni będą dwaj kanonicy gnieźnieńscy przysłani przez ks. prymasa Józefa Kowalczyka. Będzie to symboliczne nawiązanie do wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy to właśnie dwaj kanonicy z Gniezna przywieźli kamień węgielny wydobyty z fundamentów przesławnej i prastarej katedry gnieźnieńskiej, kolebki chrześcijaństwa na ziemiach polskich, a zarazem kolebki polskiej państwowości. W roku 1000 odbył się w Gnieźnie słynny zjazd, na którym cesarz Otton III, pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha, uznał polskiego księcia Bolesława Chrobrego za suwerennego władcę "równego królom" i ustanowił pierwsze biskupstwa na ziemiach polskich, między innymi w Kołobrzegu.

Twitter - KoszalinDuch