Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

 

Przystępują do niego uczniowie klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

 

Kandydaci do bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej na początku klasy siódmej szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w parafii i trwa przez siódmą i ósmą klasę.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez: 

  • Systematyczne uczestniczenie w Niedzielnej Eucharystii.,
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu /najlepiej przy okazji pierwszego piątku miesiąca/,
  • Branie czynnego udziału w spotkaniach grup do bierzmowania, które prowadzą animatorzy katechezy parafialnej – raz w miesiącu,
  • Systematyczne uczestniczenie w nabożeństwach i celebracjach w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym.

 

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

 

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.