Chrzest Święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

 

Minimum dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 13.30. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

 

Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezie parafialnej przygotowującej do Sakramentu Chrztu. Katecheza prowadzona jest w naszej parafii w każdą sobotę o godz. 19:00.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy Świętej należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • przystąpili do Sakramentu Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.