Duszpasterze

  • ks. Paweł Wojtalewicz (proboszcz), ust. 2021-03-01
  • ks. Piotr Kozłowski (wikariusz), ust. 2015-08-25
  • ks. Piotr Towarnicki (wikariusz), ust. 2021-08-23
  • ks. Mirosław Zawiślak (wikariusz), ust. 2022-08-26
  • ks. Łukasz Łukaszewicz (pomoc duszpasterska, sędzia Sądu Biskupiego), ust. 2011-09-01