Duszpasterze

  • ks. Paweł Wojtalewicz (proboszcz), ust. 2021-03-01
  • ks. Tomasz Kmiecik (wikariusz), ust. 2019-08-24
  • ks. Piotr Kozłowski (wikariusz), ust. 2015-08-25
  • ks. Piotr Woźniak (wikariusz), ust. 2019-08-24
  • ks. Adam Falewicz (pomoc duszpasterska, wykładowca akademicki), ust. 2019-10-01
  • ks. Łukasz Łukaszewicz (pomoc duszpasterska, sędzia Sądu Biskupiego), ust. 2011-09-01