Kancelaria

Od wtorku do piątku w godzinach*:

od 10:00 do 11:00
(dyżuruje kancelistka p. Wanda Bartosiewicz)

od 15:00 do 17:00
popołudniu w kancelarii dyżury pełnią kapłani:
wtorek – ks. Mirosław Zawiślak
środa – ks. Piotr Towarnicki
czwartek – ks. Proboszcz
piątek – ks. Piotr Kozłowski

W sprawach ważnych i pilnych, jak pogrzeby i wezwania do chorych, prosimy o kontakt z kapłanem dyżurnym przez cały dzień pod numerem telefonu

664-604-550

* Informacje o tymczasowej zmianie funkcjonowania kancelarii dostępne są w aktualnych ogłoszeniach parafialnych.


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Koszalinie

ul. Staszica 38
75-449 Koszalin

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

telefon: 94 345 43 33

telefon ks. dyżurnego: 664604550

e- mail: duch.sw@koszalin.opoka.org.pl