Kancelaria

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Dyżur duszpasterski kapłana w piątki od 19:00 do 20:00


Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Koszalinie

ul. Staszica 38
75-499 Koszalin

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

telefon: 94 345 43 33
e- mail: duch.sw@koszalin.opoka.org.pl