Eucharystia – I Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” /KKK 1324/

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

 

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. w naszej parafii odbywa się na trzech płaszczyznach:

* w ramach katechizacji szkolnej – katecheci w szkole,

* w ramach katechezy parafialnej – animatorzy katechezy parafialnej,

* w ramach katechezy w domu rodzinnym – rodzice.

 

Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu /na początku roku szkolnego/.

 

W terminie wyznaczonym przez odpowiedzialnego za przygotowanie księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka.

 

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.00 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci i rodziców a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.