Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/

 

W naszej parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy i po w nabożeństwie o powołania, modlimy się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.