Ogłoszenia Duszpasterskie

W odwiecznych planach bożych małżeństwo i rodzina, ustanowione jeszcze w Raju, to instytucje, które z woli Bożej mają uczynić życie ludzkie na ziemi lżejsze, piękniejsze i szczęśliwsze. Jezus Chrystus sam urodził się i przyszedł na świat w rodzinie, którą ukochał pełnią swojego boskiego serca i z którą nie rozstawał się aż do śmierci.
Jezus Chrystus prezentował w życiu zawsze postawę otwartą. Był wrażliwy na wszystkie ludzkie potrzeby. Ale w jednym wypadku był nieustępliwy - gdy spotkał się ze zgorszeniem maluczkich.
Jezus Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby nas zbawić, ale jeszcze i po to, aby nas uświęcić. Wszystko co czynił i co mówił zmierzało do tego celu.
Iść za Chrystusem, to jest nie tylko nasz obowiązek, ale przede wszystkim zaszczyt. Wdzięczni Jezusowi, że nas obdarzył takim zaszczytem, chciejmy sercem wyśpiewać mu dziękczynienie.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. Intencja misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którq głoszą.
Kiedy wykonujemy nasze praktyki religijne, bardzo często przekonujemy się o tym, że wiele wysiłku wkładamy w zewnętrzne formy, a mało uwagi przywiązujemy do treści, jakie te formy wyrażają. Forma jest potrzebna, a nawet konieczna, ale Chrystus poucza nas, że najważniejsza jest treść tych praktyk, bo one pozwalają nam przybliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć sens naszego chrześcijańskiego życia.
Fundamentalną cnotą w życiu człowieka jest wiara. Jest ona nam potrzebna w porządku naturalnym jak i nadprzyrodzonym. Do tej wiary zachęcają nas dzisiejsze czytania mszalne, szczególnie Ewangelia.
Najważniejszym i równocześnie jedynym warunkiem naszego pełnego zjednoczenia się z Chrystusem jest posilanie się Jego Najświętszym Ciałem. Jak ważny jest to warunek świadczy o tym fakt, że nawiązują do niego i mówią o nim w różnych aspektach czytania mszalne już od czterech niedziel.
Wielką tragedią Narodu Wybranego był ten smutny fakt, że Chrystus przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli. Nie poznali czasu swego nawiedzenia. Nie naśladujmy pod tym względem Jego rodaków. Przeciwnie, dziękując Jezusowi za największy dar, "za chleb z nieba", prośmy Go, by dar ten już tu na ziemi stał się dla nas zadatkiem naszego pełnego z Nim zjednoczenia w niebie.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę pracującym. Intencja misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
Strona 1 z 20

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka