Ogłoszenia Duszpasterskie

Nauka głoszona przez Chrystusa po miastach i drogach palestyńskich była różnie odbierana przez Jego słuchaczy. Na ogół na początku przyjmowano ją entuzjastycznie, później z pewną refleksją, a w końcu - krytycznie. Odpowiedzmy sobie na pytanie - dlaczego!?
To samo pytanie, które kiedyś Jezus postawił swoim apostołom, stawia także i dziś nam. Kim jest dla mnie Chrystus?
W Wigilię Paschalną Kościół śpiewa o "błogosławionej winie" – o grzechu, który jest tylko przedostatnim słowem o naszym życiu. Ostatnim jest miłość: świętego przebaczającego Boga i grzesznego nawracającego się człowieka. W niej Święty i grzesznik stają się jednym, gdyż wyznanie swoich grzechów jest wyrazem miłości. Dla faryzeusza Szymona kobieta płacząca u stóp Jezusa jest grzesznicą, zagrożeniem dla jego religijnej czystości. Dla Zbawiciela jest ona powodem wesela, większym niż suto zastawiony stół w domu bogobojnego faryzeusza. Dalszą drogę do Jezusa ma Szymon niż jawnogrzesznica. Jeśli boimy się dotknąć Pana, ponieważ upadliśmy lub wciąż upadamy wskutek duchowej biedy, patrzmy na tę kobietę:…
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność. Intencja misyjna: Aby seminarzyści spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaka maja pełnić.
Najważniejszym problemem, najczęściej poruszanym przez Jezusa podczas Jego ziemskiego życia była wiara. Tam gdzie spotykał się z wiarą czynił cuda, gdzie zauważył jej brak zamykało się Jego Boże serce.
Uroczystość Najświętszej Trójcy wzywa nas abyśmy pochylili głowy przed największą Tajemnicą Wiary. Nie potrafimy naszym umysłem jej pojąć, ale wierzymy, ze Bóg nasz jest jeden w trzech osobach.
Wszyscy zrozumieli przesłanie Apostołów, obcy i przybysze, ponieważ przemówili oni ludzkim językiem, budząc tęsknotę ukrytą w sercu człowieka. Nie potrzeba więcej, jak tylko odkryć, że Bóg kocha, i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się dokonał w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że każdy usłyszał w swoim sercu głos samego Boga. W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności. Upragniony przez wszystkich pokój będzie możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca i przemówimy do siebie ludzkim językiem.
Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.
Strona 1 z 24

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka