Ogłoszenia Duszpasterskie

Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie Go owocuje pragnieniem pójścia za Nim i włączenia się w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza pełnienie Jego woli w życiu codziennym. Tak jak Jezus mamy stać się sługami naszych braci i sióstr, byśmy wraz z nimi mogli wejść do Królestwa niebieskiego.
Bóg pragnie zbawić nas wszystkich, także tych, którzy naszym zdaniem zupełnie na to nie zasługują. Czeka na choćby jedno drgnienie skruszonego serca, aby je przygarnąć i uleczyć. Jeśli nadmiar Jego dobroci i cierpliwości nas gorszy, módlmy się, aby nauczył nas patrzeć na innych i siebie samych Jego oczami - miłosiernie.
Zaniesiemy przed krzyż Chrystusowy nasze problemy i troski. Zrozumiemy, że każde Życie jest oparte na krzyżu.
Gromadzimy się wokół Chrystusa by świętować niedzielną Paschę. Jezus nas kocha. Ale to nie znaczy, że przymyka oczy na zło i grzech. Potrafi On, chociażby jak w dzisiejszej liturgii słowa, upomnieć, wskazać właściwą drogę życia.
Kończą się wakacje, urlopy. W tę ostatnią sierpniowa niedzielę, chciejmy podziękować Bogu za wakacyjny czas, za wypoczynek, za ludzi, których spotkaliśmy, za wszelkie dobro. Z ufnością powierzmy swoje życie Chrystusowi, niech On umacnia nasza wiarę i miłość.
Każdy z nas otrzymuje od Boga udział we władzy: może rozporządzać darami, które otrzymał. Kiedy tak, jak św. Piotr, wyznajemy Bogu kim On jest, to wtedy On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego nas powołuje.
Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, uwielbiamy Pana i radujemy się, że właśnie dziś dane jest nam słyszeć Słowo Boże i przyjąć Ciało Chrystusa. Dobra Nowina jest dla wszystkich, dla tych którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Każdy z nas wedle Bożego powołania.
Dotknięcie łaski Bożej sprawia, ze chcemy żyć odważnie i pięknie. Ale kiedy przychodzi lęk, zasiewany w naszym sercu przez złego ducha, wszystko zaczyna upadać. Wtedy wołamy do Jezusa - "Panie ratuj!" i wyciągamy ręce aby Chrystus je pochwycił.
Eucharystia - to wspaniały Boży dar. To Boża uczta na którą jesteśmy zaproszeni, na której sam Jezus o nas się troszczy i karmi nas sobą. Eucharystia - to pokarm tych, którzy pokładają ufność w Panu. To miłość Boża, która siebie udziela wszystkim. Zawierzmy Bogu cały nowy tydzień.
W encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, św. Jan Paweł II napisał, ze Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie z tego sprawę przychodzimy na Mszę świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia chrześcijańskiego w ciągu rozpoczynającego się tygodnia.
Strona 1 z 15

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka