Ogłoszenia Duszpasterskie

Kończą się wakacje, urlopy. W tę ostatnią sierpniowa niedzielę, chciejmy podziękować Bogu za wakacyjny czas, za wypoczynek, za ludzi, których spotkaliśmy, za wszelkie dobro. Z ufnością powierzmy swoje życie Chrystusowi, niech On umacnia nasza wiarę i miłość.
Każdy z nas otrzymuje od Boga udział we władzy: może rozporządzać darami, które otrzymał. Kiedy tak, jak św. Piotr, wyznajemy Bogu kim On jest, to wtedy On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego nas powołuje.
Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, uwielbiamy Pana i radujemy się, że właśnie dziś dane jest nam słyszeć Słowo Boże i przyjąć Ciało Chrystusa. Dobra Nowina jest dla wszystkich, dla tych którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Każdy z nas wedle Bożego powołania.
Dotknięcie łaski Bożej sprawia, ze chcemy żyć odważnie i pięknie. Ale kiedy przychodzi lęk, zasiewany w naszym sercu przez złego ducha, wszystko zaczyna upadać. Wtedy wołamy do Jezusa - "Panie ratuj!" i wyciągamy ręce aby Chrystus je pochwycił.
Eucharystia - to wspaniały Boży dar. To Boża uczta na którą jesteśmy zaproszeni, na której sam Jezus o nas się troszczy i karmi nas sobą. Eucharystia - to pokarm tych, którzy pokładają ufność w Panu. To miłość Boża, która siebie udziela wszystkim. Zawierzmy Bogu cały nowy tydzień.
W encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, św. Jan Paweł II napisał, ze Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie z tego sprawę przychodzimy na Mszę świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia chrześcijańskiego w ciągu rozpoczynającego się tygodnia.
Zgromadziliśmy się na celebrowanie Eucharystii, która zajmuje centralne miejsce w programie świętowania niedzieli. Uczestnicząc w tym zgromadzeniu Kościoła, pragniemy uwielbiać Boga, dziękować mu za Jego dary, przepraszać za grzechy i prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się tydzień.
Soborowa Konstytucja o liturgii świętej podkreśla, że gdy w Kościele czyta się Pismo Święte sam Chrystus do nas mówi. Ze czcią i pokorą zginamy kolana przed Chrystusem, który mówi do nas w swoim Słowie.
"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Te słowa Pan Jezus kierował do ludzi osobiście. Dziś wypowiada je przez pasterzy Kościoła. To na biskupach i proboszczach opiera się duszpasterstwo wspólnoty diecezjalnej i parafialnej. To wspólnota odpowiada pozytywnie i niesie nadzieję.
Wiara apostołów Piotra i Pawła, stała się fundamentem, na którym Chrystus zbudował swój Kościół. Piotr stał się Skałą, na której wznosi się Kościół. Paweł jest słusznie nazwany Apostołem Narodów, gdyż on przyprowadził pogan do Kościoła. Także my, dzięki świadectwu, jakie złożyli ci wielcy apostołowie, należymy do wspólnoty uczniów Chrystusa, i tworzymy we współczesnym świecie Jego Kościół, otoczony dzisiaj szczególną opieką papieża, który jest następcą św. Piotra i znakiem jedności całego Kościoła.
Strona 1 z 14

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka