Ogłoszenia Duszpasterskie

Zgromadziliśmy się na celebrowanie Eucharystii, która zajmuje centralne miejsce w programie świętowania niedzieli. Uczestnicząc w tym zgromadzeniu Kościoła, pragniemy uwielbiać Boga, dziękować mu za Jego dary, przepraszać za grzechy i prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się tydzień.
Soborowa Konstytucja o liturgii świętej podkreśla, że gdy w Kościele czyta się Pismo Święte sam Chrystus do nas mówi. Ze czcią i pokorą zginamy kolana przed Chrystusem, który mówi do nas w swoim Słowie.
"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Te słowa Pan Jezus kierował do ludzi osobiście. Dziś wypowiada je przez pasterzy Kościoła. To na biskupach i proboszczach opiera się duszpasterstwo wspólnoty diecezjalnej i parafialnej. To wspólnota odpowiada pozytywnie i niesie nadzieję.
Wiara apostołów Piotra i Pawła, stała się fundamentem, na którym Chrystus zbudował swój Kościół. Piotr stał się Skałą, na której wznosi się Kościół. Paweł jest słusznie nazwany Apostołem Narodów, gdyż on przyprowadził pogan do Kościoła. Także my, dzięki świadectwu, jakie złożyli ci wielcy apostołowie, należymy do wspólnoty uczniów Chrystusa, i tworzymy we współczesnym świecie Jego Kościół, otoczony dzisiaj szczególną opieką papieża, który jest następcą św. Piotra i znakiem jedności całego Kościoła.
Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i w Jego imię gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Dla nas ważniejsze jest spotkanie z Chrystusem niż wszystkie inne sprawy. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi i Ja przyznam się do Niego przed Ojcem.
Bóg jest dla nas tajemnicą, lecz jest Bogiem bliskim, który nas kocha i chce dla nas być. On pragnie by nasze ludzkie relacje były tworzone na wzór tych, które zachodzą pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a które dokonują się zawsze w miłości.
Duchu Święty przyjdź: niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu przyjdź!
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.
Już ponad miesiqc minął od radosnej wielkanocnej uroczystości, a my nadal, podobnie jak Apostołowie, nie potrafimy zrozumieć wielkości tego wydarzenia. Zmartwychwstały Pan przez 40 dni przybywał do swoich uczniów, aby przekazać im ostatnie wskazania, umocnić ich wiarę i przygotować na przyjście Ducha Świętego. My też prosimy: Panie przymnóż nam wiary!
Przez Zmartwychwstanie Chrystusa zostało na nowo otwarte niebo i każdy otrzymuje zaproszenie do zajęcia tam miejsca, które Bóg przygotował specjalnie dla niego. Prawdziwq drogą do Nieba jest sam Zbawiciel, ukazujący nam Ojca. Przyjmijmy pouczenie Pana skierowane do nas dzisiaj!
Strona 1 z 14

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka