Ogłoszenia Duszpasterskie

Jezus Chrystus Dobry Pasterz, który przyciągał rzesze ludzi, fascynuje także i dziś. Trzeba mu zaufać i kroczyć Jego śladami. Dziś cały Kościół zanosi ze szczególna mocą swoje modlitwy do Boga, prosząc "Pana żniwa" w intencji tych, którzy już naśladujg Go poprzez życie kapłańskie czy zakonne.
Powierzając św. Piotrowi misję pasterzowania Kościołowi, Pan Jezus pytał o miłość. Pytał o sprawę najważniejszą, o sam fundament naszego życia i wiary. W każdej chwili naszego życia odpowiadamy Bogu na zadane pytanie i na Jego miłość.
Druga Niedziela Wielkanocna, zwana Białą Niedzielą, jest Niedzielą Bożego Miłosierdzia, podczas której pragniemy dziękować Bogu i jednocześnie wychwalać Jego nieskończone miłosierdzie. Eucharystia jako uczta miłości, uczta miłosierdzia Bożego względem każdego z nas, jest najpiękniejszym darem, jaki nieustannie otrzymujemy.
Prawda jest podstawą naszej wiary. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że Chrystus po objawieniu się niewiastom posłał je, aby oznajmiły prawdę o zmartwychwstaniu Jego uczniom. To bardzo piękna cecha naszego powołania i posłania chrześcijańskiego - mamy dzielić się prawdą, radością, miłością, tymi wspaniałymi darami Boga - z bliźnimi.
Oto nasz Król - sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.
Czas Wielkiego Postu dobiega końca. Treścią tego czasu jest spotkanie z Bogiem, który poszukuje zagubionego człowieka.
W okresie Wielkiego Postu bardziej aniżeli kiedykolwiek uświadamiamy sobie potrzebę pokuty i pojednania z Bogiem. Dla lepszego poznania Bożego miłosierdzia Bóg daje nam swojego Syna, który przyszedł na świat nie po to aby go potępić ale zbawić. Drogq do zbawienia jest miłość, miłosierdzie, dobroć i pokój.
Wartości mają to do siebie, że trzeba je uporządkować. I tak sprawy Boże, które są w centrum naszego zainteresowania, bez uporządkowania przypominają targowisko, gdzie człowiek gardzi drugim człowiekiem i nosi w sobie lęk i niepokój. Czas Wielkiego Postu - to doskonały czas szukania w sobie pokory i miłości.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka. Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w Życie Kościoła.
W walce postu z karnawałem wynik znany jest już od lat, na korzyść tego drugiego. Wygrywa wieczna zabawa. Wielki Post jest coraz słabiej widziany w przestrzeni publicznej. A szkoda. Wielki Post prowadzi pod krzyż, a wcześniej czy później każdy się pod nim znajdzie.
Strona 1 z 18

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka