Ogłoszenia Duszpasterskie

Oto nasz Król - sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.
Czas Wielkiego Postu dobiega końca. Treścią tego czasu jest spotkanie z Bogiem, który poszukuje zagubionego człowieka.
W okresie Wielkiego Postu bardziej aniżeli kiedykolwiek uświadamiamy sobie potrzebę pokuty i pojednania z Bogiem. Dla lepszego poznania Bożego miłosierdzia Bóg daje nam swojego Syna, który przyszedł na świat nie po to aby go potępić ale zbawić. Drogq do zbawienia jest miłość, miłosierdzie, dobroć i pokój.
Wartości mają to do siebie, że trzeba je uporządkować. I tak sprawy Boże, które są w centrum naszego zainteresowania, bez uporządkowania przypominają targowisko, gdzie człowiek gardzi drugim człowiekiem i nosi w sobie lęk i niepokój. Czas Wielkiego Postu - to doskonały czas szukania w sobie pokory i miłości.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka. Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w Życie Kościoła.
W walce postu z karnawałem wynik znany jest już od lat, na korzyść tego drugiego. Wygrywa wieczna zabawa. Wielki Post jest coraz słabiej widziany w przestrzeni publicznej. A szkoda. Wielki Post prowadzi pod krzyż, a wcześniej czy później każdy się pod nim znajdzie.
Czy mamy ludzi opuszczonych, pozostawionych samemu sobie, zapomnianych, wykluczonych? Z pewnością mamy. Do takich przychodzi Chrystus by uczynić cud w ich życiu - oddać ich zdrowych wspólnocie, społeczeństwu.
Dołączamy do tłumu ludzi, którzy "szukają Jezusa". Tłumu gromadzącego się przy nim od początku Jego działalności aż po dziś. On ma słowa życia wiecznego, dlatego tez to poszukiwanie wciąż trwa.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencje ogólne: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
Co to znaczy zostawić wszystko i pójść za Jezusem? To znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by nas odrywał od tego, na czym jesteśmy skupieni i czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu do własnych dążeń. Choć zewnętrzne warunki pozostają jednakowe, wewnątrz zmienia się mnóstwo: w każdej sprawie pytamy Jezusa o Jego wolę, wszystko jej podporządkowujemy, pozwalając, aby to On faktycznie kierował naszym życiem.
Strona 1 z 17

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka