Ogłoszenia Duszpasterskie

Zaniesiemy przed krzyż Chrystusowy nasze problemy i troski. Zrozumiemy, że każde Życie jest oparte na krzyżu.
Gromadzimy się wokół Chrystusa by świętować niedzielną Paschę. Jezus nas kocha. Ale to nie znaczy, że przymyka oczy na zło i grzech. Potrafi On, chociażby jak w dzisiejszej liturgii słowa, upomnieć, wskazać właściwą drogę życia.
Kończą się wakacje, urlopy. W tę ostatnią sierpniowa niedzielę, chciejmy podziękować Bogu za wakacyjny czas, za wypoczynek, za ludzi, których spotkaliśmy, za wszelkie dobro. Z ufnością powierzmy swoje życie Chrystusowi, niech On umacnia nasza wiarę i miłość.
Każdy z nas otrzymuje od Boga udział we władzy: może rozporządzać darami, które otrzymał. Kiedy tak, jak św. Piotr, wyznajemy Bogu kim On jest, to wtedy On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego nas powołuje.
Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, uwielbiamy Pana i radujemy się, że właśnie dziś dane jest nam słyszeć Słowo Boże i przyjąć Ciało Chrystusa. Dobra Nowina jest dla wszystkich, dla tych którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Każdy z nas wedle Bożego powołania.
Dotknięcie łaski Bożej sprawia, ze chcemy żyć odważnie i pięknie. Ale kiedy przychodzi lęk, zasiewany w naszym sercu przez złego ducha, wszystko zaczyna upadać. Wtedy wołamy do Jezusa - "Panie ratuj!" i wyciągamy ręce aby Chrystus je pochwycił.
Eucharystia - to wspaniały Boży dar. To Boża uczta na którą jesteśmy zaproszeni, na której sam Jezus o nas się troszczy i karmi nas sobą. Eucharystia - to pokarm tych, którzy pokładają ufność w Panu. To miłość Boża, która siebie udziela wszystkim. Zawierzmy Bogu cały nowy tydzień.
W encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, św. Jan Paweł II napisał, ze Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie z tego sprawę przychodzimy na Mszę świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia chrześcijańskiego w ciągu rozpoczynającego się tygodnia.
Zgromadziliśmy się na celebrowanie Eucharystii, która zajmuje centralne miejsce w programie świętowania niedzieli. Uczestnicząc w tym zgromadzeniu Kościoła, pragniemy uwielbiać Boga, dziękować mu za Jego dary, przepraszać za grzechy i prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się tydzień.
Soborowa Konstytucja o liturgii świętej podkreśla, że gdy w Kościele czyta się Pismo Święte sam Chrystus do nas mówi. Ze czcią i pokorą zginamy kolana przed Chrystusem, który mówi do nas w swoim Słowie.
Strona 1 z 15

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka