Ogłoszenia Duszpasterskie

Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobnymi do Chrystusa.
Miniony tydzień był szczególny jeśli chodzi o podawanie treści religijnych przez różne media. Mogliśmy uczestniczyć w ważnych wydarzeniach 1050 rocznicy Chrztu Polski, jak i przeżywać je przy odbiornikach telewizyjnych czy radiowych. Życzeniem Jezusa jest, abyśmy byli więcej rozmodleni, więcej świadomi swojej przynależności do kultury ludzi ochrzczonych, bardziej znający swoje miejsce w Kościele. Mamy też dostrzegać niebezpieczny liberalizm w polityce i w życiu społecznym.
Zmartwychwstały Jezus nie rozlicza Piotra z jego trzykrotnego wyparcia się Go wobec sług arcykapłana. Jedynie trzykrotnie pyta go o miłość. Upadek otworzył Piotrowi oczy na własną kruchość, a zarazem stał się dla niego okazją do poznania bezmiaru miłosierdzia Pana. Dlatego Piotr nie polegał już na sobie samym, lecz pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, stając się zdolnym do prostego i odważnego świadczenia o Chrystusie, a w końcu do przyjęcia własnej krzyżowej śmierci. Bóg nie chce, abyśmy rozpamiętywali w nieskończoność swoje grzechy. Grzech powierzony Jego miłosierdziu staje się "błogosławioną winą", która unaocznia nam naszą słabość i uczy nas polegania na Bogu.
Papieski intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należne wynagrodzenia za swoja pracę. Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadecwa miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Bez spotkania Jezusa w sakramencie pokuty, w Eucharystii i bez odnowienia miłości bliźniego, święta miną jako wspomnienie dawnego wydarzenia.
Wielki Tydzień, który dziś rozpoczynamy, stawia nam przed oczy największe tajemnice religii chrześcijańskiej. Szczególnie ostatnie trzy dni tego tygodnia wtajemniczają nas w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Stawiamy sobie pytanie: kto jest za tę mękę odpowiedzialny? Św. Łukasz, który będzie w tym tygodniu naszym Ewangelistą, odpowiedzialnym za śmierć Chrystusa czyni szatana.
Jezus przyszedł na świat aby pojednać nas z Bogiem Ojcem. Wziął na siebie ludzkie słabości i nauczył nas patrzeć na grzeszników. Mocą Bożego Miłosierdzia możemy podźwignąć się z największych grzechów.
Czytania na niedziele "Laetare" (radości) tematycznie podkreślają dobroć Bożą. Jednym z trudniejszych wymogów chrześcijańskiego życia jest zaakceptowanie dobroci Bożej. Każdy z nas chciałby modyfikować dobroć Bożą, bowiem dobroć Boża objawia się zwykle odmiennie od naszych oczekiwań i przez to sprawia nam trudności.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. Intencja misyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i w ten sposób związuje się obietnicą wierności. Na górze Tabor Bóg objawia swoją chwałę, do uczestnictwa w której zaprasza także nas. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy podobni do Abrahama – jesteśmy ludźmi obietnicy. Trzeba tylko, abyśmy jak Abraham wyruszyli w drogę. Jeśli zaufamy Bogu i podążymy drogą, na którą On nas zaprasza – doświadczymy przemiany. Idąc nią, upodabniamy się do Tego, w kogo się wpatrujemy. Wpatrujmy się w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy tacy jak On – bo Bóg jest Bogiem wiernym. (Oremus) Fragment dzisiejszej Ewangelii mówiący o Przemienieniu Pańskim - jest skierowany także do…
Strona 1 z 23

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka