Ogłoszenia Duszpasterskie

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka. Intencja misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w Życie Kościoła.
W walce postu z karnawałem wynik znany jest już od lat, na korzyść tego drugiego. Wygrywa wieczna zabawa. Wielki Post jest coraz słabiej widziany w przestrzeni publicznej. A szkoda. Wielki Post prowadzi pod krzyż, a wcześniej czy później każdy się pod nim znajdzie.
Czy mamy ludzi opuszczonych, pozostawionych samemu sobie, zapomnianych, wykluczonych? Z pewnością mamy. Do takich przychodzi Chrystus by uczynić cud w ich życiu - oddać ich zdrowych wspólnocie, społeczeństwu.
Dołączamy do tłumu ludzi, którzy "szukają Jezusa". Tłumu gromadzącego się przy nim od początku Jego działalności aż po dziś. On ma słowa życia wiecznego, dlatego tez to poszukiwanie wciąż trwa.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencje ogólne: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
Co to znaczy zostawić wszystko i pójść za Jezusem? To znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by nas odrywał od tego, na czym jesteśmy skupieni i czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu do własnych dążeń. Choć zewnętrzne warunki pozostają jednakowe, wewnątrz zmienia się mnóstwo: w każdej sprawie pytamy Jezusa o Jego wolę, wszystko jej podporządkowujemy, pozwalając, aby to On faktycznie kierował naszym życiem.
Św. Paweł stwierdza: "Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem". Czy widzisz Jezusa w twoim życiu, w twoim krzyżu, w twojej samotności, w twoim cierpieniu, czy chcesz Go zobaczyć w twojej starości i w twojej śmierci?
Kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie kolędy można śpiewać do święta Ofiarowania Pańskiego, do tego czasu można również pozostawić w kościele żłobek.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy: Intencja ogólna - Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. Intencja misyjna - Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynąca z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.
Wchodząc do betlejemskiej groty, spotykamy szczęśliwą Rodzinę. Młoda Matka, równie młody jej mąż i maleńkie Dziecię w ich kochających rękach. To nic, że chłodno, ubogo i boli odrzucenie przez znajomych. Są szczęśliwi, bo tworzą kochającą się Rodzinę. Nikt z nich nie jest samotny. Każdy jest potrzebny; Maryja Dziecku i mężowi; Józef żonie i Jezusowi, a Niemowlę Matce i Józefowi. Oto sekret rodzinnego szczęścia.
Strona 1 z 17

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka