Ogłoszenia Duszpasterskie

Kiedy wykonujemy nasze praktyki religijne, bardzo często przekonujemy się o tym, że wiele wysiłku wkładamy w zewnętrzne formy, a mało uwagi przywiązujemy do treści, jakie te formy wyrażają. Forma jest potrzebna, a nawet konieczna, ale Chrystus poucza nas, że najważniejsza jest treść tych praktyk, bo one pozwalają nam przybliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć sens naszego chrześcijańskiego życia.
Fundamentalną cnotą w życiu człowieka jest wiara. Jest ona nam potrzebna w porządku naturalnym jak i nadprzyrodzonym. Do tej wiary zachęcają nas dzisiejsze czytania mszalne, szczególnie Ewangelia.
Najważniejszym i równocześnie jedynym warunkiem naszego pełnego zjednoczenia się z Chrystusem jest posilanie się Jego Najświętszym Ciałem. Jak ważny jest to warunek świadczy o tym fakt, że nawiązują do niego i mówią o nim w różnych aspektach czytania mszalne już od czterech niedziel.
Wielką tragedią Narodu Wybranego był ten smutny fakt, że Chrystus przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli. Nie poznali czasu swego nawiedzenia. Nie naśladujmy pod tym względem Jego rodaków. Przeciwnie, dziękując Jezusowi za największy dar, "za chleb z nieba", prośmy Go, by dar ten już tu na ziemi stał się dla nas zadatkiem naszego pełnego z Nim zjednoczenia w niebie.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę pracującym. Intencja misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
Jezus Chrystus często karmi rzesze ludzkie rozmnożonym chlebem. Karmił je nie tylko dlatego aby zaspokoić ich głód fizyczny, lecz także i po to, aby ich umocnić na ciężkie chwile życia. Przychodzą one bowiem często na człowieka. Dlatego i my przeżywajmy w radości spotkanie z Jezusem w Chlebie Życia.
Chrystus korzysta z każdej okazji, aby udowodnić apostołom i słuchającym Go rzeszom cel i sens swojego posłannictwa. Również względem nas stosuje tę samą metodę. Pragnie nas uczyć i karmić zarówno swoim Słowem i jak też rozmnożonym chlebem. Korzystajmy z każdej sposobności, aby lepiej i głębiej poznawać Jezusa, naszego Pana i Zbawcę.
Każdy człowiek ma zleconą mu przez Boga misję do spełnienia. Od tego jak ją spełni, zależy jego doczesne i wieczne szczęście.
Jak zmienić świat!? pytanie nasuwające się po wysłuchaniu dzisiejszych czytań z Pisma Świętego. Z pomocą przychodzi bł. Matka Teresa z Kalkuty odpowiadająca dziennikarzowi: "Pan zmieni siebie i ja zmienię siebie, a wtedy cały świat się zmieni. Resztę zostawmy Panu Bogu".
Tak często dajemy się oszukać szatanowi - ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i wszystkie nasze nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: "Bóg nie uczynił śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących". Gdy przełożony synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki, niektórzy mówili: "Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela". A Jezus go zapewnił: "Nie bój się, wierz tylko". Także my musimy wciąż na nowo wybierać pomiędzy złą a dobrą nowiną, pomiędzy płaczkami śmierci a Ewangelią Życia.
Strona 1 z 20

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka