Ogłoszenia Duszpasterskie

Głosimy dziś królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju; królestwo, w którym spełnią się na zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych serc. Królestwo to, dla wielu stanowiące jedynie piękny, choć nierealny ideał, dla chrześcijanina jest konkretną rzeczywistością, której nadejścia oczekuje. Drogą do tego królestwa jest Jezus Chrystus. Ten, który własną krwią wybawił nas od grzechów, zaprasza nas do pójścia za sobą drogą wiary, abyśmy żyjąc, jak przystoi świętym, mogli w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot.
Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk, zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda i kara wieczna – nie są to tematy, o których słucha się z przyjemnością. W Eucharystii staje pośród nas Jezus Chrystus, którego miłość, objawiona w ofierze krzyżowej, okazała się większa niż wszystkie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż tylko On ma moc nas uwolnić od największego lęku człowieka – lęku przed wiecznym bezsensem, pustką i osamotnieniem śmierci.
Trudno jest zrezygnować ze swoich praw i oddać coś, co uważamy za swoją własność, nawet gdy skłania nas ku temu sumienie. Słowo Boże głosi dziś pochwałę dwóch ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, co posiadały. Takiej postawy uczy nas również sam Jezus, który ofiarował samego siebie dla zgładzenia naszych grzechów. Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, nie rezygnowali z Jego aprobaty, pokoju, bliskości dla drobiazgów niewartych więcej niż garść mąki, kropla oliwy czy dwa drobne pieniążki.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania. Intencja misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
Wciąż jesteśmy rozpięci między grzechem a życiem w Duchu, między doczesnością a nadzieją wieczności. Już poznaliśmy Chrystusa i należymy do Niego przez chrzest, a jeszcze ciemności próbują się wedrzeć w nasze życie i oderwać od Niego. Już coś wiemy, rozumiemy, ale jeszcze nie do końca… Chrystus jest Tym, który przywraca wzrok niewidomym; Tym, który na nasze życie rzuca światło przez Ewangelię. Wołajmy dziś do Niego, z głębi naszych serc, aby rozproszył nasze ciemności i przyciągnął nas do siebie - nierozerwalnie, na zawsze.
Nad wejściem do jednego z kościołów krakowskich widnieje napis "Frustra vivit, qui nemini prodest" - Na próżno żyje ten, kto nikomu nie służy. Jezus Chrystus mówi o sobie w dzisiejszej ewangelii, że "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".
Wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Wszyscy też, w miarę swoich możliwości, do tego życia zdążamy. Czasami jednak brak nam kogoś, kto by nam wskazał jasną drogę wiodqcq do naszego celu. Tą drogą jest Chrystus!
W odwiecznych planach bożych małżeństwo i rodzina, ustanowione jeszcze w Raju, to instytucje, które z woli Bożej mają uczynić życie ludzkie na ziemi lżejsze, piękniejsze i szczęśliwsze. Jezus Chrystus sam urodził się i przyszedł na świat w rodzinie, którą ukochał pełnią swojego boskiego serca i z którą nie rozstawał się aż do śmierci.
Jezus Chrystus prezentował w życiu zawsze postawę otwartą. Był wrażliwy na wszystkie ludzkie potrzeby. Ale w jednym wypadku był nieustępliwy - gdy spotkał się ze zgorszeniem maluczkich.
Jezus Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby nas zbawić, ale jeszcze i po to, aby nas uświęcić. Wszystko co czynił i co mówił zmierzało do tego celu.
Strona 1 z 21

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka