Ogłoszenia Duszpasterskie

Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, uwielbiamy Pana i radujemy się, że właśnie dziś dane jest nam słyszeć Słowo Boże i przyjąć Ciało Chrystusa. Dobra Nowina jest dla wszystkich, dla tych którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Każdy z nas wedle Bożego powołania.
Dotknięcie łaski Bożej sprawia, ze chcemy żyć odważnie i pięknie. Ale kiedy przychodzi lęk, zasiewany w naszym sercu przez złego ducha, wszystko zaczyna upadać. Wtedy wołamy do Jezusa - "Panie ratuj!" i wyciągamy ręce aby Chrystus je pochwycił.
Eucharystia - to wspaniały Boży dar. To Boża uczta na którą jesteśmy zaproszeni, na której sam Jezus o nas się troszczy i karmi nas sobą. Eucharystia - to pokarm tych, którzy pokładają ufność w Panu. To miłość Boża, która siebie udziela wszystkim. Zawierzmy Bogu cały nowy tydzień.
W encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła, św. Jan Paweł II napisał, ze Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zdając sobie z tego sprawę przychodzimy na Mszę świętą, aby z niej zaczerpnąć siły do życia chrześcijańskiego w ciągu rozpoczynającego się tygodnia.
Zgromadziliśmy się na celebrowanie Eucharystii, która zajmuje centralne miejsce w programie świętowania niedzieli. Uczestnicząc w tym zgromadzeniu Kościoła, pragniemy uwielbiać Boga, dziękować mu za Jego dary, przepraszać za grzechy i prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się tydzień.
Soborowa Konstytucja o liturgii świętej podkreśla, że gdy w Kościele czyta się Pismo Święte sam Chrystus do nas mówi. Ze czcią i pokorą zginamy kolana przed Chrystusem, który mówi do nas w swoim Słowie.
"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Te słowa Pan Jezus kierował do ludzi osobiście. Dziś wypowiada je przez pasterzy Kościoła. To na biskupach i proboszczach opiera się duszpasterstwo wspólnoty diecezjalnej i parafialnej. To wspólnota odpowiada pozytywnie i niesie nadzieję.
Wiara apostołów Piotra i Pawła, stała się fundamentem, na którym Chrystus zbudował swój Kościół. Piotr stał się Skałą, na której wznosi się Kościół. Paweł jest słusznie nazwany Apostołem Narodów, gdyż on przyprowadził pogan do Kościoła. Także my, dzięki świadectwu, jakie złożyli ci wielcy apostołowie, należymy do wspólnoty uczniów Chrystusa, i tworzymy we współczesnym świecie Jego Kościół, otoczony dzisiaj szczególną opieką papieża, który jest następcą św. Piotra i znakiem jedności całego Kościoła.
Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i w Jego imię gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Dla nas ważniejsze jest spotkanie z Chrystusem niż wszystkie inne sprawy. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi i Ja przyznam się do Niego przed Ojcem.
Bóg jest dla nas tajemnicą, lecz jest Bogiem bliskim, który nas kocha i chce dla nas być. On pragnie by nasze ludzkie relacje były tworzone na wzór tych, które zachodzą pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a które dokonują się zawsze w miłości.
Strona 1 z 14

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka