Ogłoszenia Duszpasterskie

Ktokolwiek kocha Boga z całego serca i wszystkich sił, doświadcza tajemnicy szczęścia i pragnie, by i inni mieli w nim udział. Dobrze pojęta miłość drugiego człowieka zawsze zmierza do tego, by mu pomóc w doskonaleniu miłości Boga. Innej bowiem drogi do prawdziwego uszczęśliwienia człowieka nie ma.
Nasz udział w niedzielnej Eucharystii jest owocem wiary zaszczepionej w naszych sercach przez samego Boga. Wiary tej nie zatrzymujemy dla siebie, ale pragniemy dzielić się nią z całym światem.
Z radością gromadzimy się w Dniu Pańskim, aby cieszyć się prawdą o Chrystusowym zwycięstwie. Otwiera ono przed nami perspektywę wieczności, a jednocześnie nadaje nową jakość doczesnym sprawom. Zaczerpnijmy z tego źródła łaski, wypływającego dla nas ze Stołu Słowa Bożego i Eucharystii.
Codzienne doświadczenia, trud i proza życia, słabości i grzechy, uświadamiają nam, jak często odrzucamy Bożą miłość. A przecież On dając nam wszystko oczekuje z naszej strony tylko jednego - abyśmy pozwolili się kochać.
Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie Go owocuje pragnieniem pójścia za Nim i włączenia się w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza pełnienie Jego woli w życiu codziennym. Tak jak Jezus mamy stać się sługami naszych braci i sióstr, byśmy wraz z nimi mogli wejść do Królestwa niebieskiego.
Bóg pragnie zbawić nas wszystkich, także tych, którzy naszym zdaniem zupełnie na to nie zasługują. Czeka na choćby jedno drgnienie skruszonego serca, aby je przygarnąć i uleczyć. Jeśli nadmiar Jego dobroci i cierpliwości nas gorszy, módlmy się, aby nauczył nas patrzeć na innych i siebie samych Jego oczami - miłosiernie.
Zaniesiemy przed krzyż Chrystusowy nasze problemy i troski. Zrozumiemy, że każde Życie jest oparte na krzyżu.
Gromadzimy się wokół Chrystusa by świętować niedzielną Paschę. Jezus nas kocha. Ale to nie znaczy, że przymyka oczy na zło i grzech. Potrafi On, chociażby jak w dzisiejszej liturgii słowa, upomnieć, wskazać właściwą drogę życia.
Kończą się wakacje, urlopy. W tę ostatnią sierpniowa niedzielę, chciejmy podziękować Bogu za wakacyjny czas, za wypoczynek, za ludzi, których spotkaliśmy, za wszelkie dobro. Z ufnością powierzmy swoje życie Chrystusowi, niech On umacnia nasza wiarę i miłość.
Każdy z nas otrzymuje od Boga udział we władzy: może rozporządzać darami, które otrzymał. Kiedy tak, jak św. Piotr, wyznajemy Bogu kim On jest, to wtedy On odpowiada nam, kim my jesteśmy i do czego nas powołuje.
Strona 1 z 15

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka