Ogłoszenia Duszpasterskie

Fascynujące jest działanie Ducha Świętego: najpierw otwiera to, co było zamknięte, uwikłane w obawy i lęk o siebie, potem posyła. Apostołowie z pomocą Ducha wyznają, że "Panem jest Jezus", mówią w językach, których nie znali. Duch Święty uzdalnia ich do dialogu z innymi, którzy zaczynają być postrzegani jako bracia. "Różne są dary łaski", ale w Duchu odnajdujemy jedność Ciała Chrystusowego. Dar przynależności do Boga i tchnienie, by iść tam, gdzie On nas posyła.
Wniebowstąpienie wskazuje kierunek naszej nadziei, ale też określa nasz status jako ludzi. Wypełnieniem nadziei jest Bóg, który otwiera nam niebo, daje nam samego siebie. Nasze dorastanie do pełni człowieczeństwa dokonuje się w horyzoncie tej właśnie nadziei. Ona też sprawia, że Kościół i każdy z nas z osobna podąża ku Bogu jako swojemu kresowi. Droga nadziei, trwanie w niej pomimo trudności przemienia nas i już teraz upodabnia do Boga.
Bóg zaprasza nas na ucztę miłości. To także wezwanie do wszelkiej zgody i pokoju. Mamy kochać innych tak, jak kochał Jezus. Naśladować Jego miłość, bowiem nasze ludzkie kochanie jest zawsze odpowiedzią na Bożą miłość, która zostaliśmy obdarzeni.
Obraz winnego krzewu i latorośli pozwala odkryć zasady przynależności do Chrystusa. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa; należymy do Niego jak gałązka należy do drzewa. Z Niego, jak ze źródła, czerpiemy życiodajne soki. Trwać w Jezusie to brać od Niego życie. Wtedy nasze życie zostaje przemienione, uświęcone i zaczyna przynosić owoc.
Jezus Chrystus Dobry Pasterz, który przyciągał rzesze ludzi, fascynuje także i dziś. Trzeba mu zaufać i kroczyć Jego śladami. Dziś cały Kościół zanosi ze szczególna mocą swoje modlitwy do Boga, prosząc "Pana żniwa" w intencji tych, którzy już naśladujg Go poprzez życie kapłańskie czy zakonne.
Powierzając św. Piotrowi misję pasterzowania Kościołowi, Pan Jezus pytał o miłość. Pytał o sprawę najważniejszą, o sam fundament naszego życia i wiary. W każdej chwili naszego życia odpowiadamy Bogu na zadane pytanie i na Jego miłość.
Druga Niedziela Wielkanocna, zwana Białą Niedzielą, jest Niedzielą Bożego Miłosierdzia, podczas której pragniemy dziękować Bogu i jednocześnie wychwalać Jego nieskończone miłosierdzie. Eucharystia jako uczta miłości, uczta miłosierdzia Bożego względem każdego z nas, jest najpiękniejszym darem, jaki nieustannie otrzymujemy.
Prawda jest podstawą naszej wiary. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że Chrystus po objawieniu się niewiastom posłał je, aby oznajmiły prawdę o zmartwychwstaniu Jego uczniom. To bardzo piękna cecha naszego powołania i posłania chrześcijańskiego - mamy dzielić się prawdą, radością, miłością, tymi wspaniałymi darami Boga - z bliźnimi.
Oto nasz Król - sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.
Czas Wielkiego Postu dobiega końca. Treścią tego czasu jest spotkanie z Bogiem, który poszukuje zagubionego człowieka.
Strona 1 z 18

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka