Ogłoszenia Duszpasterskie

Wielki Tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego Mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.
Zastanówmy się dzisiaj nas stanem naszych sumień i prośmy Jezusa, by ożywił w nas działanie łaski Bożej. Bóg jest Panem życia i śmierci. Nie ma upodobania w śmierci, ale przynosi człowiekowi życie. Chrystus zaprasza nas dzisiaj abyśmy uwierzyli w Jego zbawczą moc i odrzucili wszystko, co prowadziło do śmierci.
Niedziela radości - bo świadomość podpowiada nam, że czas pokuty prowadzi ku nawróceniu, ku spotkaniu z Bogiem. Bóg objawia swoje ojcowskie oblicze i z miłością spogląda na każdego człowieka. To spojrzenie ma wymiar wewnętrzny, uzdrawiający nasze sumienia i serca.
Stajemy wobec Chrystusa ze swoja wiekopostnq droga nawrócenia, zapewne niełatwą, jeśli jest podjęta na serio. Na tej drodze potrzebujemy Bożych wskazań i umocnienia w nadziei, że wszystko co jest złe w naszym życiu, można z Bożą pomocą - pokonać.
W drugą niedzielę Wielkiego Postu, Chrystus prowadzi swoich uczniów, a wraz z nimi również i nas, na Górę Przemienienia. Chce w ten sposób umocnić wiarę Apostołów. Dla nas każda Eucharystia jest umocnieniem miłości i ufności tak aby nadchodzący tydzień, wśród licznych obowiązków, nie zagubił naszej harmonii z Bogiem.
W środę wielu z nas przyjęło znak pokuty i nawrócenia w postaci popiołu sypanego na nasze głowy. Dziś już na dobre wchodzimy w ten czas, który ma posłużyć zmianie naszego życia i zbliżyć nas do Boga. Sam Chrystus daje nam przykład postu, modlitwy i zwycięskiej walki z pokusami. Z ufnością powierzmy Mu nasze drogi nawrócenia.
Jak w każdą niedzielę, od dwóch tysięcy lat, my chrześcijanie zbieramy się przy ołtarzu Pańskim. Jednak każde spotkanie jest odmienne - bo my się zmieniamy. Chcielibyśmy, żeby były to zmiany na lepsze, ale do tego potrzebujemy Bożej pomocy.
W pierwszych wiekach naszej ery wyznawców Chrystusa poznawano po uczynkach miłości i dobroci. Mówiono: "Zobaczie jak oni się miłują". Także dzisiaj świat czeka na miłość bliźniego. W ten sposób pokazujemy, że miłujemy Boga i chcemy być świętymi i doskonałymi.
Człowiek potrzebuje wypoczynku i radości. Bóg też. I właśnie dziś do wypoczynku i radości nas zaprasza. Jan Paweł II w liście O świętowaniu niedzieli przypominał, że Dzień Pański łączy "ścisła więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień Zmartwychwstania Chrystusa".
Dzisiejsza niedziela przypomina nam, że człowiek jest wyjątkową istotą. Stworzony na obraz Boga, musi jednak strzec swojej świętości. Aby być światłem dla świata, koniecznie trzeba być blisko Chrystusa. Tylko wtedy będziemy dobrym przykładem wiary dla innych, gdy całe życie oprzemy nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Strona 1 z 12

Rok Wiary

Media parafialne

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka