Aktualności

Lekcja żywej historii w Szkole katolickiej przy parafii Ducha Świętego. Dzieci i rodzice, dyrekcja (ks. Kazimierz Bednarski i Barbara Gęgotek), nauczyciele i pracownicy szkoły w strojach z epoki (Anna Parafiniuk i Rafał Semołonik), goście ze stowarzyszenia kultywującego pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego (Ryszard Tarnowski, Ireneusz Szeliga) - wszyscy stworzyli wspólnie klimat tych pamiętnych dni, kiedy wykuwała się polska niepodległość. Edukacja patriotyczna przez zabawę i wspólne przeżywanie przywróconych pamięci chwil, dała znakomity efekt i powoli staje się znaną nie tylko w Koszalinie specjalnością Szkoły katolickiej.
"Jan Paweł II – Patron Rodziny" - pod takim hasłem obchodzono w niedzielę 11 października, jubileuszowy XV Dzień Papieski. W tym roku głównym wydarzeniem obchodów parafialnych był występ chóru Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, pod dyrekcją Magdaleny Kowalskiej. Chór jest dobrze znany w parafii, ma ustaloną renomę, zdążył też nagrać płytę. Można ją wciąż nabyć w sklepiku przy wejściu do kościoła.
Przy słonecznej, ale wietrznej pogodzie, stałą trasą wokół Placu papieskiego, przeszła parafialna procesja Bożego Ciała. Czterej kapłani przy czterech kolejnych ołtarzach czytali fragmenty Ewangelii o Eucharystii i udzielali błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
W wigilię Zesłania Ducha Świętego, kościół Ducha Świętego po raz kolejny stał się głównym miejscem modlitewnym w Koszalinie. Świątynię wypełnili wierni z całego miasta, uczestnicy grup Odnowy w Duchu Świętym, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Mszę świętą odprawioną przed północą poprzedziła konferencja ks. Krzysztofa Kowala o chrzcie w Duchu Świętym oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
W środę 20 maja, zaledwie dziesięć dni od ustanowienia nowego sanktuarium diecezjalnego Św. Józefa Oblubieńca w Słupsku, dotarła tam pierwsza zorganizowana grupa pielgrzymów spoza tego miasta, zapoczątkowując w ten sposób nową tradycję diecezjalną. Kilkudziesięcioosobowa grupa wiernych z koszalińskiej parafii Ducha Świętego na trzy godziny opanowała słupskie sanktuarium.
Ostatni weekend maja, 28-31.05.2015 roku to czas, kiedy odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Jego tematem przewodnim będzie: Ewangelizacja środowisk wiejskich, SKARB W ROLI. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Mianem najświętszej nocy w roku nazywał Wigilię Paschalną św. Augustyn, dodając, że jest "matką wszystkich wigilii". Jest ona centralnym momentem Triddum Paschalnego i całego roku liturgicznego. I choć zaczyna się zaraz po zmierzchu w sobotę, to przynależy już do Niedzieli Zmartwychwstania, gdyż zgodnie z symboliką żydowską nowy dzień nie rozpoczynał się o północy, jak obecnie, ale zaraz po zachodzie słońca.
Podczas wizyty duszpasterskiej, wśród wielu odwiedzanych rodzin, padały różnorakie pytania. Jedno z nich dotyczyło pozwolenia na chrzest w innej parafii. Odpowiedziałem, że ksiądz proboszcz na pewno takiego pozwolenia udzieli, ale od razu dopytałem: dlaczego rodzice nie chcą ochrzcić swego dziecka w naszym kościele? Kiedy usłyszałem, że powodem jest termin i forma chrztu - spontanicznie zapewniłem, że w naszej parafii w Wigilię Paschalną może odbyć się ceremonia chrzcielna przez zanurzenie.
W wielkopiątkowy wieczór, który był drugim dniem Triduum Paschalnego - dniem Krzyża, Męki i Śmierci Chrystusa, odprawiono w naszej świątyni Liturgię Męki Pańskiej. W tym jedynym i szczególnym dniu w roku, nie sprawuje się Mszy świętych. W kościele ani razu nie odezwały się organy, a zamiast radosnych dźwięków dzwonków słychać było klekotanie żałobnych kołatek. Odbywał się dialog Słowa z ciszą - teksty liturgiczne czytane przez kapłanów, przeplatały się z dłuższymi chwilami ciszy pozostających w modlitewnym skupieniu wiernych.
Mszą Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór, w dniu ustanowienia dwóch sakramentów - Eucharystii i Kapłaństwa, rozpoczęło się Triduum Paschalne, trwająca trzy dni celebracja Misterium Paschalnego: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Strona 1 z 15

Rok Wiary

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka