Trwa nabór uczniów do klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Koszalinie na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła proponuje swoim uczniom: przekaz tradycyjnych wartości w nowoczesny sposób naukę jednozmianową w małych zespołach klasowych w klasach 1-3 dwóch wychowawców oraz swoją świetlicę (nie ma łączonych klas) uczniowie klas 4-6 mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej naukę dwóch języków […]