NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 26.05.2024 R.

 1. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności: Józefa Wolin, Andrzej Klimaszewski, Wiktoria Szokalska. Wieczny odpoczynek…

 

 1. Nabożeństwa majowe i czerwcowe:

– Dzisiaj o 18:00.

– W tygodniu o 17:30.

 

 1. Dzisiaj:

– Zapraszamy na festyn rodzinny od godz. 13:00 do 17:00.

– Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy z katedry po Mszy o 12:00, ulicami Koszalina w kierunku naszej Parafii.

– Po Mszach zbiórka ofiar na potrzeby Parafialnej Caritas.

 1. W poniedziałek:

– Podsumowanie Rekolekcji dla utrudzonych na Mszy o godz. 18:00. Uroczysta Agapa w sali św. Józefa po Mszy.

 

 1. W środę – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej:

– Po wieczornej Mszy nabożeństwo do św. Urszuli i uczczenie jej relikwii.

– Spotkanie kręgu biblijnego po Mszy wieczornej.

 

 1. W czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa:

– Msze Święte o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 19:00.

– Po Mszy o godz. 12:00 wyruszy procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy tradycyjną trasą. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I – Odnowa w Duchu Świętym, II – Żywy Różaniec i Rodzina Różańcowa, III – Krąg Biblijny, Lektorzy, Apostolstwo Trzeźwości, IV – Siostry Urszulanki i pracownicy Parafii.

– Zapraszamy dzieci, szczególnie pierwszokomunijne do sypania kwiatów i niesienia szarf.

– Próba sypania kwiatów dla dzieci we wtorek i środę o 16:30.

– Kwiaty prosimy przynosić do koszy wystawionych w kościele.

– Nabożeństwo Majowe zostanie odprawione podczas procesji.

– Kancelaria będzie nieczynna.

 

 1. W Piątek – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny:

– Dyspensa Bp Zbigniewa Zielińskiego od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

– Kancelaria będzie nieczynna.

– Ks. Piotr odwiedzi chorych z posługą sakramentalną od godz. 9:00.

– Nabożeństwo majowe o godz. 17:30 i procesja eucharystyczna dookoła kościoła.

– Msza w intencji Trzeźwości w naszych rodzinach o godz. 18:00.

 

 1. W pierwszą sobotę:

– o 12:00 na Górze Chełmskiej uroczysta Msza z okazji 33. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Koszalinie.

– Ks. Mirosław odwiedzi chorych z posługą sakramentalną od godz. 9:00.

– Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych dla dzieci w salce o 10:30.

– Msza wynagradzająca o godz. 12:00. Nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy.

– Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:30 i procesja eucharystyczna dookoła kościoła.

 1. Zapraszamy na PIELGRZYMKI:

– Pielgrzymkę do Torunia i Częstochowy, 7-9.06. Szczegóły i zapisy u Pani Wandy w kancelarii.

– Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości do Częstochowy, 13-16.06. Szczegóły i zapisy u Pani Wandy w kancelarii.

Pielgrzymkę do Czech, Słowacji i Austrii w lipcu. Informacje na folderach i w Internecie.

 1. Trwają zapisy do klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.
 1. W Gościu Niedzielnym możemy przeczytać m.in. o nowych normach dotyczących rozeznawania domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych wydanych przez Watykan.
 2. „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

  Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

  Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

  Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

  Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

  Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

  Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

  Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

  Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych – Stegna, 23 maja 2024 r.

 

                Dziękujemy bardzo za modlitwę, wszelką życzliwość i pomoc oraz za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Życzymy Drogim Parafianom i Gościom zdrowia duszy i ciała, obfitości darów Ducha Świętego na nowy tydzień.

INTENCJE MSZALNE 26.05.2024 – 01.06.2024
NIEDZIALA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26 MAJA
7:00 1) + Łucja Błędowska- GR. 25

2) ++ Feliks Chomicz w 5 r. śm., Jolanta,, Maria i Paweł Chomicz, Zofia i Dominik Radwańscy

9:00 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Filipa Sokołanko z okazji imienin

2) ++ Andrzej Więcek w 2 r. śm., Wanda i Stanisław Więcek, Halina i Andrzej Banasik

10:30 1) + Andrzej Zajączkowski – GR. 26

2) ++ Stanisława, Wincenty, Jan Kolasińscy, Helena, Romuald, Adaś Mytenia, Kazimierz, Władysława, Danuta, Franciszek, Bogdan Wojciechowscy

3) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla ks. Piotra Kozłowskiego i ks. Łukasza Łukasiewicza z okazji 21 rocznicy święceń kapłańskich

12:00 1) ++ Stanisław Leszczyński w 50 r. śm., Salomea Leszczyńska, Tadeusz Misiak, Barbara Kołosowska oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2) + Maria Turczynowicz – GR. 30

13:30 M.R.
17:00 ++ Kazimierz i Teresa Późniak, Tadeusz Chmiel
19:00 ++ Artur, Marianna, Jan Łada ++ z rodziny, Władysław i Zofia Piątkowscy
PONIEDZIAŁEK 27 MAJA
7:00 1) + Stanisław Niźnik w 12 r. śm.

2) + Jadwiga Staniewicz w 10 r. śm.

7:30 ++ Bolesław Bryła, Marianna i Adam Bździuch, Maria i Andrzej Janda
12:00 ++ Maria Turczynowicz w 1 r. śm., Antoni i Krzysztof Turczynowicz
18:00 1) + Andrzej Zajączkowski – GR. 27

2) + Łucja Błędowska – GR. 26

WTOREK 28 MAJA
7:00 1) + Łucja Błędowska – GR. 27

2) + Teresa Monkiewicz w 6 r. śm.

7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
12:00 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji rocznicy święceń kapłańskich dla ks. proboszcza Pawła Wojtalewicza

2) ++ Józef Wiktorowski w 38 r. śm. oraz Władysława ++ z rodziny

18:00 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Mirosława Zawiślak z okazji 19 rocznicy święceń kapłańskich

2) + Andrzej Zajączkowski – GR. 28

ŚRODA 29 MAJA
7:00 1) + Łucja Błędowska- GR. 28

2) + Jan Reich w 3 r. śm. ++ z rodziny Reich i Kowalskich

7:30 + Andrzej Zajączkowski – GR. 29
12:00 ++ Stefania i Jan Pałka, Maria i Edward Radlak ++ rodziców z obojga stron, Alicja, Włodzimierz Zwierów, Włodzimierz Balicki
18:00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej

2) + Marian Lis w 7 r. śm.

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – UROCZYSTOŚĆ 30 MAJA
7:00 + Łucja Błędowska – GR. 29
9:00 1) + Ireneusz Błaszczyk – GR. 1

2) Za Stanisławę i Henryka w 50 rocz. ślubu (dziękczynno-błagalna)

10:30 1) + Krystyna Żak

2) + Andrzej Zajączkowski – GR. 30

12:00 1) Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie

2) Za dusze w czyśćcu cierpiące

3) Za ks. Grzegorza Szewczaka w 23 rocz. święceń kapłańskich (dziękczynno-błagalna)

19:00 ++ Jadwiga w 19 r. śm., Genowefa, Katarzyna, Wacław, Tadeusz, Lucjan, Franciszek
PIĄTEK 31 MAJA
7:00 1) + Łucja Błędowska – GR. 30

2) + Ireneusz Błaszyk – GR. 2

7:30 + Kamil Jankojć w 1 r. śm. ++ z rodziny
12:00 Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie
18:00 W intencji trzeźwości w naszych rodzinach
SOBOTA 01 CZERWCA
7:00 1) + Flawian Halicki w 21 r. śm. ++ z rodziny

2) + Ireneusz Błaszczyk – GR. 3

7:30 O Miłosierdzie Boże dla konających
12:00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18:00 1) Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie

2) + s. Bernadeta Guzy – GR. 1