OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 34. NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2022 r.

 1. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + ZBIGNIEW SZURA, + WACŁAW KUBICKI, + REGINA HINC, + MACIEJ JASTRZĘBSKI, + ANETTA RYBKA, + BOGUMIŁA URBAŃSKA. Wieczny odpoczynek…
 1. 2. Nabożeństwa wypominkowe za zmarłych w tygodniu o 17:15, a w niedzielę o 18:15. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisanie zmarłych. Wypełnione kartki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii.
 1. Dziś:

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego.

– W naszej parafii gościmy diakona Maksymiliana i kleryka Samuela z naszego Seminarium Duchownego, którzy modlą się z nami i dzielą Bożym słowem. Po Mszy będą zbierali ofiary na potrzeby seminarium.

 1. W poniedziałek:

– Msza wotywna i nabożeństwo do Ducha Świętego o godz. 18:00.

 1. W środę:

– Nowenna do MB Nieustającej pomocy po wypominkach o godz. 17:45.

 1. W czwartek:

– Spotkanie grupy męskiej w domu parafialnym o godz. 19:00.

 1. W piątek:

– Msza Święta w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach o godz. 18:00.

 1. Za tydzień rozpoczynamy Adwent

– Pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny, które będą dostępne w kościele.

– Po mszach zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Ukrainie.

– Już dziś zapraszamy na rekolekcje od 4 do 6 grudnia, które poprowadzą Siostry Urszulanki wraz z ewangelizatorami z Poznania. Módlmy się o hojność Ducha Świętego na ten czas modlitwą św. Efrema. Jej tekst wraz planem rekolekcji odnajdziemy na ulotkach przy wyjściu z kościoła oraz TUTAJ.

 1. KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJANEGO: Drodzy Diecezjanie, Serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. inaugurującą peregrynację Skrzatuskiej Piety w parafiach naszej diecezji. O tym duchowym dziele, które podejmujemy w naszej diecezji, napisałem do Was w liście, który zostanie odczytany w I Niedzielę Adwentu. Msza św. zostanie odprawiona w sobotę 26 listopada br. o godz. 12:00 w bazylice Skrzatuskiej. Całość będzie transmitowana przez Dobre Media. Zapraszam, Wasz Biskup Edward Dajczak.

 

 1. KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI: Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają̨ się pytania o postawę̨ św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać́, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę̨ zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę̨ m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań́ Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również̇ uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę̨ z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość́ dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju. Z pasterskim błogosławieństwem, + Stanisław Gądecki
 1. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” możemy przeczytać prawdę na temat św. Jana Pawła II. Kalendarze Diecezjalne na nowy rok dostępne w zakrystii i kancelarii w cenie 10 zł.

Bardzo dziękujemy za modlitwy, życzliwość i ofiary składane na potrzeby naszej parafii w kwocie 6.350 PLN podczas ostatniej zbiórki. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy zdrowia duszy i ciała oraz darów Ducha Świętego na nowy tydzień.