Konkurs plastyczny „RODZINA JEST SUPER!”

Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Koszalinie organizują KONKURS PLASTYCZNY „RODZINA JEST SUPER!”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie miasta Koszalina.
 2. Celem Konkursu jest:
 • zachęcenie dzieci, rodziców i wychowawców do twórczej pracy oraz rozmów na temat wartości rodziny w ich życiu
 • podkreślenie przywiązania do wartości prorodzinnych oraz wartości pro-life
 • stworzenie środowiska rozwoju dla zdolności artystycznych dziecka, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
 • zainteresowanie uczniów i ich rodzin inicjatywą „Marszu dla Życia i Rodziny” – 5 czerwca 2022 roku
 1. Uczestnicy Konkursu realizują jego cele poprzez wyrażenie plastyczne hasła „Rodzina jest super!” w dowolnej, własnej interpretacji.
 2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką – farby, kredki, pastele, tusz, ołówek, markery.
 3. Maksymalne wymiary prac:
  a) rysunek lub grafika – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego)
  b) malarstwo – format A3 420×297 mm (kartka z bloku rysunkowego)
 4. Limit, dla każdej szkoły wynosi po 20 prac. Sposób wyboru prac na Konkurs pozostaje do dyspozycji szkoły (np. poprzez konkurs zorganizowany na terenie szkoły).
 5. Informację o pracy należy umieścić (czytelnie, drukowanymi literami) na odwrocie i powinna zawierać obowiązkowo:
  a) imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę;
  b) nazwę i adres szkoły (może być wyraźna pieczątka), telefon oraz adres e-mail;
  c) dodatkowo można umieścić inne informacje, np.: tytuł, dane opiekuna, itp.
 6. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć bezpośrednio do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, ul. Ks. Stanisława Staszica 38, 75-499 Koszalin w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2022 roku.
  Na opakowaniu przesyłki pocztowej/kurierskiej należy umieścić dopisek: Konkurs plastyczny „Rodzina jest super!”. Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.
  Do paczki z pracami należy dołączyć czytelne i dokładne informacje o szkole (pełna nazwa, adres, telefon) potrzebne do kontaktu i korespondencji (pieczątka na opakowaniu często nie jest wyraźna) oraz dane osobowe opiekuna i jego telefon.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III, oraz klasy IV-VIII), może także przyznać wyróżnienia. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie 5 czerwca. Laureaci otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe. Zostaną one oficjalnie wręczone podczas pikniku towarzyszącemu Marszowi dla Życia i Rodziny w Koszalinie (5 czerwca 2022 roku).
 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być przez nich wykorzystane do promocji kolejnych edycji Konkursu, Marszu dla Życia i Rodziny oraz innych kampanii prorodzinnych. Mogą zostać również opublikowane w Internecie.
 9. Organizatorzy nie przewidują zwracania nadesłanych prac.
 10. Praca konkursowa powinna być wykonana w sposób trwały oraz powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas transportu.
 11. Praca konkursowa niespełniająca warunków zawartych w niniejszym Regulaminie nie będzie podlegać ocenie.
 12. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatorów Konkursu.