Trwa nabór uczniów do klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Koszalinie na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła proponuje swoim uczniom:

 • przekaz tradycyjnych wartości w nowoczesny sposób
 • naukę jednozmianową w małych zespołach klasowych
 • w klasach 1-3 dwóch wychowawców oraz swoją świetlicę (nie ma łączonych klas)
 • uczniowie klas 4-6 mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej
 • naukę dwóch języków obcych od klasy IV
 • bogaty wachlarz kół zainteresowań
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne m.in. chór, zajęcia kulinarne, zajęcia instrumentalne, zajęcia sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe „Lolek” (piłka siatkowa chłopców) oraz „Morski” (piłka ręczna dziewcząt), gimnastyka korekcyjna, tańce, zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne)
 • konsultacje pedagoga, psychologa, socjoterapeuty i specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów
 • bogaty księgozbiór
 • przyjazną atmosferę i życzliwość
 • bezpieczeństwo oraz profesjonalne metody nauczania
 • indywidualne przygotowanie do konkursów przedmiotowych
 • wycieczki krajoznawcze, udział w warsztatach
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • dostęp do e-dziennika oraz indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą i nauczycielami

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz indywidualnego spotkania w szkole i poznania naszej placówki. Podania do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły.

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Św. Jana Pawła II w Koszalinie
ul. Staszica 38
75-449 Koszalin
tel. 94-345-41-23
e-mail: szk_katolicka.koszalin@interia.pl