Duchowa Pielgrzymka na Jasna Górę

W dniach 1-13 sierpnia zapraszamy do udziału w 41. Pieszej Pielgrzymce naszej na Jasną Górę. Zapisy trwają poprzez formularz na stronie internetowej: www.pielgrzymkikoszalin.pl. W tym czasie odbywa się również duchowe pielgrzymowanie w ramach tzw. Złotej Grupy. W zakrystii lub biurze parafialnym można zapisać swoje intencje na specjalnych kartkach, które zostaną zaniesione przed oblicze Maryi w Częstochowie. Ofiary złożone przy tej okazji służyć będą organizacji pielgrzymki

Od kilkunastu lat w  pielgrzymce można uczestniczyć na sposób duchowy. Grupa Złota, stanowiąca modlitewne zaplecze pielgrzymki pieszej, powstała z myślą o tych wszystkich, którzy nie są w stanie uczestniczyć w marszu ze względu na stan zdrowia, wiek, sytuację rodzinną czy brak czasu. Mogą oni duchowo uczestniczyć w każdym etapie pątniczego szlaku.

Jak przeżywać duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę?

Podajemy kilka sugestii, które należy odnieść indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego duchowego pątnika. Każdy z członków Złotej Grupy opracowuje swój plan dnia, dostosowując go do własnych możliwości i czasu, jakim dysponuje.
Spośród podanych propozycji warto wybrać kilka i konsekwentnie je realizować.

Najważniejszymi są:

 • Różaniec o 17:30 w naszym kościele w intencjach pielgrzymów
 • Eucharystia o 18:00 w naszym kościele wraz z konferencją pielgrzymkową

Ponadto mogą to być:

 • Godzinki o niepokalanym poczęciu NMP
 • Rozważania tekstów czytań mszalnych na dany dzień
 • Lektura duchowa, zwłaszcza Pismo Święte
 • Litania loretańska
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o godz. 15.00)
 • Droga krzyżowa (zwłaszcza w piątki)
 • Praktyki postne/pokutne
 • Korzystanie z konferencji pielgrzymkowych zamieszczanych na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl oraz śledzenie codziennych relacji fotograficznych
 • Wieczorny rachunek sumienia i Apel Jasnogórski (godz. 21.00)

Oczywiście zakres i rodzaj religijnych praktyk musi uwzględniać realne możliwości każdego duchowego pielgrzyma i z różnych względów może ulegać zmianom.

Istotne są dwa warunki pielgrzymowania:

• intencja – czyli duchowy motyw pielgrzymowania, który pozwala przyjąć wszelkie wymagania i uciążliwości „rekolekcji w drodze”, a nawet wyzwala podejmowanie dodatkowych zobowiązań i postanowień; w tej intencji warto – poza sprawami osobistymi, rodzinnymi – uwzględnić sprawy całego Kościoła, Ojczyzny, diecezji czy parafii;

• o ile to możliwe, należy zadbać o stan łaski uświęcającej (w ramach duchowej pielgrzymki lub przed jej rozpoczęciem przystąpić do spowiedzi św.).