Politechnika Koszalińska wydrukowała dwie figury Matki Bożej

Kilka tygodni temu wandale zniszczyli figurę ofiarowaną naszej parafii przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau. Politechnika Koszalińska zaoferowała pomoc i nowoczesną technologię.

W Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej Wydziału Mechanicznego powstały dwie figury. Pierwsza to kopia Piety Skrzatuskiej. Druga jest kopią figury Matki Bożej z Lourdes. Pieta Skrzatuska stanie we wnętrzu kościoła pw. Ducha Świętego. Figura Matki Bożej z Lourdes zostanie natomiast umieszczona w kapliczce na zewnątrz świątyni.

Obiekt miał trudną do przecenienia wartość sentymentalną i religijną. Uczelnia postanowiła zrekompensować tę stratę i przygotowała nową figurę. – To nasz wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego – tłumaczy rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka. – Kościół pw. Ducha Świętego jest naszym kościołem akademickim. Tu działa duszpasterstwo akademickie naszej uczelni. Jesteśmy częścią tej społeczności.

Obie rzeźby odebrał ks. Paweł Wojtalewicz, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. – To wielka radość, że dzięki nowoczesnym technologiom udało się przygotować kopię zniszczonej figury Matki Bożej z Lourdes – mówi ks. Paweł Wojtalewicz. – Cieszymy się również, że w naszym kościele będzie mogą stanąć Pieta Skrzatuska. Chcemy w ten sposób upamiętnić 30. rocznicę pobytu w Koszalinie Ojca Świętego Jana Pawła II.

– Zastosowana technologia sprawia, że figura jest wytrzymała na warunki atmosferyczne. Została pokryta farbą podkładową. Dzięki temu będziemy mieli także możliwość zbadać naukowo wpływ różnych warunków atmosferycznych na wykonaną figurę. Jeśli wytrzyma 20 lat, będzie to bardzo dobry wynik. Jeśli nie – wydrukujemy następną – zapewnia prorektor ds. studenckich, a zarazem dyrektor Centrum Druku 3D dr hab. inż. Tomasz Królikowski.

Figura Matki Bożej z Lourdes wróci na miejsce zniszczonej kapliczki przy kościele. Zostanie pobłogosławiona przez bp. Edwarda Dajczaka 30 maja podczas uroczystości rocznicowych związanych z pobytem św. Jana Pawła II w Koszalinie. Drugi wydruk przygotowany przez uczelnię, kopia słynącej cudami skrzatuskiej Piety, to także prezent związany z rocznicą pielgrzymki papieskiej z 1991 r.

To nie pierwsza Pieta, która została wydrukowana przez Politechnikę Koszalińską. W 2019 r. uczelnia stworzyła kopię figury dla Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu. (KAI)