Wyniki 2. edycji konkursu „Rodzina jest Super”

Dziękujemy wszystkim dzieciom koszalińskich szkół podstawowych oraz ich rodzicom i nauczycielom za wzięcie udziału w tegorocznym konkursie plastycznym „Rodzina jest Super”.

Celem Konkursu jest:

  • zachęcenie dzieci, rodziców i wychowawców do twórczej pracy oraz rozmów na temat wartości rodziny w ich życiu
  • podkreślenie przywiązania do wartości prorodzinnych oraz wartości pro-life
  • stworzenie środowiska rozwoju dla zdolności artystycznych dziecka, przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
  • zainteresowanie uczniów i ich rodzin inicjatywą „Marszu dla Życia i Rodziny” – 28 maja 2023 roku

Podsumowanie konkursu i przekazanie nagród odbędzie się 05. 2023 roku podczas „Marszu dla Życia i  Rodziny” w Koszalinie w czasie Festynu Rodzinnego na boiskach Katolickiej Szkoły Podstawowej ok. godz. 14:00-15:00.

 

W  kategorii pierwszej grupy wiekowej (klasy I – III) przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Miejsce I:  Antosia Bartoszewicz –  kl. 1 E SP nr 17 w Koszalinie

Miejsce II: Maria Lorens – kl. 3 A KSP w Koszalinie

Miejsce III: Nikola Komorowska –  kl. I C Sportowa  Szkoła  Podstawowa nr 1 w Koszalinie

Wyróżnienia:

– Martyna Blejch- kl 2a SP nr 18

– Anastazja Katschke- kl 1c- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie

W  kategorii drugiej grupy wiekowej (klasy IV –V III) przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Miejsce I: Hanna Sosnowska  kl. 5 A – KSP w Koszalinie

Miejsce II: Borys Walaszkowski kl. 5 E – SP nr 17 w Koszalinie

Miejsce III: Jan Gryszun – Nowosadko  kl. 7 A – KSP w Koszalinie

Wyróżnienia:

– Amelia Trojan – kl 4b – SP 17 w Koszalinie

– Zuzanna Majewska – kl 5e – SP  nr 17 w Koszalinie